Szkoła Coachingu i Pracy z Grupami MLC

Szkoła MLC to ponad 10 lat istnienia Szkoły Coachingu MLC i ponad 25 lat prowadzenia szkoleń dla profesjonalistów (m.in. liderów, menedżerów, trenerów, psychologów, konsultantów). Programy w Szkole MLC są ukierunkowane na kompleksowe przygotowanie profesjonalistów wspierających rozwój osób, grup, zespołów i organizacji. W ramach prowadzonych przez nas studiów, dostarczamy uczestnikom pełne teoretyczne i praktyczne przygotowanie, niezbędne do świadomego i rzetelnego wykonywania zawodu trenera i coacha, zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym, w pracy z jednostkami, grupami i zespołami. Nasze programy uczą bycia liderem w różnych kontekstach, oparte są na naukowej  wiedzy i wieloletnim doświadczeniu i praktyce.   

Opiekę merytoryczną nad Szkołą MLC sprawuje dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków – psychologów, menedżerów,  trenerów, coachów i konsultantów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W zespole szkoły jest aż pięciu superwizorów coachingu akredytowanych przez Izbę Coachingu (Mirosława Huflejt-Łukasik, Benedykt Peczko, Piotr Pawłowski, Grzegorz Zawiłowski, Krzysztof Grabarczyk).

Uczestnicy programów w Szkole MLC mają do wyboru kilka możliwych ścieżek rozwoju skonstruowanych modułowo i umożliwiających dopasowanie procesu kształcenia do potrzeb rozwojowych oraz celów zawodowych uczestnika. Każda z wymienionych niżej ścieżek może być realizowana oddzielnie i zakończona jest certyfikacją w wybranym obszarze specjalizacji. Modułowy charakter Studiów pozwala w dogodny sposób na rozszerzenie procesu kształcenia o pozostałe specjalizacje.

Ważnym elementem każdego Studium jest praktyka, realizowana pod superwizją akredytowanych superwizorów, oraz realne wdrożenie się w rolę zawodową. W efekcie osoba po ukończeniu Studium jest samodzielnym i kompetentnym  specjalistą, gotowym do podjęcia pracy w różnych obszarach zawodowych, w ramach wybranej specjalizacji.

WYBIERZ PROGRAM

Studium Coachingu MLC (SC MLC)

Kończy się Certyfikatem Coacha MLC uprawniającym do wykonywania zawodu coacha oraz jest podstawą do akredytacji w IC i ICF. Program SCMLC jest akredytowany w IC.

Osoba, która nie ma certyfikatu coacha może połączyć Studium Coachingu MLC, z wybranym z poniżej opisanych zaawansowanych programów szkolenia w obszarze pracy z grupami i  zespołami, uzyskując jednocześnie dwa certyfikaty: Certyfikat  Coacha MLC i wybranego zaawansowanego Studium Coachingu MLC.

Studium Coachingu Zespołów MLC (SCZ MLC)

Jest to zaawansowany program szkoleniowy dla certyfikowanych coachów, którzy chcą się wyspecjalizować w prowadzeniu coachingu dla zespołów, najczęściej jest to coaching dla organizacji. Osoba kończąca  Studium Coachingu Zespołów MLC uzyska certyfikat ukończenia Studium Coachingu Zespołów MLC.

Studium Coachingu Grupowego MLC (SCG MLC)

Jest zaawansowanymi programami szkoleniowymi dla certyfikowanych coachów, którzy chcą się wyspecjalizować w prowadzenia coachingu grupowego. Ta forma coachingu wymaga łączenia kompetencji coacha z kompetencjami trenera. Osoba kończąca Studium Coachingu Grupowego MLC jednocześnie uzyska certyfikat ukończenia Studium, a także Treningu Trenerskiego MLC (TTMLC), którego program zawiera się w programie Studium Coachingu Grupowego MLC.

Studium Coachingu Zespołów i Grup MLC  (SZIG MLC)

Łączy programy Studium Coachingu Zespołów MLCStudium Coachingu Grupowego MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC. Osoba kończąca ten kompleksowy program posiada wszechstronne umiejętności, sprawdzone i rozwinięte w praktyce pod superwizją. Poszczycić się też może certyfikatami potwierdzającymi jej szerokie kompetencje  jako specjalisty pracy z grupami i organizacjami, coacha i trenera – Certyfikat Studium Zespołów i Grup MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC.

Studium Trenerskie i Dynamiki Grup MLC (STiDG MLC)

Daje wiedzę i realne kompetencje do prowadzenia grup (w tym szkoleń, prezentacji itp.), rozumienia ich dynamiki oraz wpływania na nią. Przygotowuje do zbierania potrzeb, określania celu szkolenia, projektowania go oraz skutecznego prowadzenia. Jest zaawansowanym szkoleniem z obszaru pracy z grupami w ogóle, wpływania na procesy grupowe, w tym specyficznie przygotowuje do pracy z grupami szkoleniowymi pod superwizją. Udział w Studium kończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia Studium Trenerskiego i Dynamiki Grup MLC.

Zajęcia modułowe składające się na program Studium Trenerskiego MLC, a będące programem Treningu Trenerskiego MLC (TT MLC) mają charakter autonomiczny, który dostarcza trenerowi niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia grup oraz narzędziownik trenera. Dlatego osoby zainteresowane uzyskaniem tych kompetencji trenerskich mogą wybrać tę formę szkolenia jako przygotowanie do pracy w roli trenera.

Informujemy, że posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze 2.14/00354/2013, w związku z czym osoby zainteresowane wzięciem udziału w Szkole MLC mogą ubiegać się o dofinansowanie.

PROGRAM

Pobierz tabelę

Zajęcia Godziny  (lekcyjne) SCZ MLC SCG MLC SCZIG MLC STiDG MLC TT MLC
Wykład: Coaching – metoda, funkcje, uwarunkowania 8

+

+

+ 

 

 
Trening interpersonalny 30

+

+

+

+

 
Warsztat: Dynamika grupy 10

+

+

+

+

 
Warsztat: Kompetencje w pracy z grupami i zespołami 40

+

+

+

+

+

Seminarium: Coaching – zasady etyczne, kontrakt, projekt coachingu w organizacji 14

+

+

+

 

 
Seminarium: Zbieranie potrzeb i przygotowywanie projektu dla organizacji 10      

+

 
Trening: Narzędziownik trenera 40  

+

+

+

+

3 warsztaty:

Coaching zespołu

Godziny  (lekcyjne) SCZ MLC SCG MLC SCZIG MLC STiDG MLC TT MLC
Warsztat 1:

Budowanie zespołu

20

+

 

+

 

 
Warsztat 2:

Praca z konfliktem

20

+

 

+

 

 
Warsztat 3 :

Wspieranie w procesie zmian

20

+

 

+

 

 
Warsztat: Projektowanie programów oraz integracja 20

+

+

+

+

+

Trening: Prowadzenie coachingu grupowego 30  

+

+

 

 
Praktyka Godziny (zegarowe) SCZ MLC SCG MLC SCZIG MLC STiDG MLC TT MLC
Praktyka pod superwizją  w roli coacha zespołu   12

+

 

 

 
Praktyka pod superwizją  w roli coacha grupowego 6  

+

+

 

 
Praktyka pod superwizją  w roli trenera 5      

+

 

Cena podstawowa (PLN)   16 900 15 400 22 900 12 200 7700
Cena w przedpłacie do 25.08.2017 (PLN)   14 500 12 600 19 500 10 100 6500
Cena podstawowa dla absolwentów SCMLC (PLN)   14 950 13 450 20 950 11 600 7350
Cena w przedpłacie do 25.08.2017 dla absolwentów SCMLC (PLN)   13 000 11 100 18 000 9600 6150

TERMINARZ

Zajęcia Termin
Trening interpersonalny 21-23.09.2017
Wyklad: Coaching – metoda, funkcje uwarunkowania 28-29.10 i 18-19.11.2017
Warsztat: Dynamika grupy 28-29.10.2017
Warsztat: Kompetencje w pracy z grupami i zespołami 18-19 i 25-26.11.2017
Warsztat: Coaching zespołu – Budowanie zespołu 9-10.12.2017
Warsztat: Coaching zespołu – Praca z konfliktem 20-21.01.2018
Trening: Narzędziownik trenera 27-28.01.2018 i 10-11.02.2018
Seminarium: Coaching i zasady etyczne, kontrakt, projekt coachingu w organizacji 24-25.02.2018
Warsztat: Coaching zespołu: Wspieranie w procesie zmian 3-4.03.2018
Seminarium: Zbieranie potrzeb i przygotowywanie projektu dla organizacji 17-18.03.2018
Warsztat: Projektowanie programów i integracja 7-8.04.2018
Trening: Prowadzenie coachingu grupowego 20-22.04.2018

Terminy superwizji są ustalane indywidualnie