Benedykt Peczko

Kierownik merytoryczny

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Absolwent kierunku Psychologia na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego).

Od 1985 r. zajmuje się indywidualną i grupową pomocą psychologiczną, a od 1991 r. organizuje i prowadzi warsztaty, treningi i kursy, adresowane do różnych grup zawodowych oraz coaching indywidualny i zespołowy dla przedstawicieli firm.

Zakres prowadzonych przez niego konsultacji oraz szkoleń dla organizacji i przedsiębiorstw to m.in. efektywna komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, metody sprzedaży, obsługa klienta, ustalanie celów i misji firmy, komunikacja medialna, treningi antystresowe, psychologia zarządzania, metody efektywnego uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów, szkolenie trenerów. Prowadzi również biznes coaching.

W ramach prowadzonego przez siebie coachingu (w tym coaching zespołowy) współpracował z właścicielami małych i średnich firm, kadrą kierowniczą i członkami zarządów.

Oprócz kursów dla przedsiębiorstw prowadził również szkolenia dla organizacji budżetowych i rządowych. Prowadził szkolenia na Litwie, w Chorwacji, Rumunii i Republice Południowej Afryki.

W pracy nastawiony jest na odkrywanie i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób, którym pomaga. Kieruje się dewizą Miltona Ericksona, który mawiał:, „Jeśli możesz dokonać zmiany szybciej, łatwiej i przyjemniej, do zrób to szybciej, łatwiej i przyjemniej”.

Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Brał udział w przygotowaniu rejestracji Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu od momentu powstania Izby do 2014 roku. Współautor systemu akredytacji coachów, superwizorów, programów szkoleniowych i szkół coachingu obowiązującego w Izbie Coachingu.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (w przeszłości również z Uniwersytetem im. Kard. Stefana Wyszyńskiego).