Jak pracujemy

Jak pracujemy?

Nasze działania opieramy na skrupulatnej, bliskiej współpracy z klientem, dzięki której zarówno diagnozujemy problem oraz jego przyczyny, jak i przedstawiamy odpowiednie rozwiązania.

Pierwszym krokiem do zrozumienia potrzeby klienta jest dowiedzenie się jakich zmian wymaga zespół (bądź organizacja), żeby zdobyć pełną wiedzę na ten temat korzystamy z szeregu narzędzi:

 • Dokładne zebranie informacji i ciągła współpraca, wymiana danych i obserwacji z zamawiającym (sponsorem) – działem HR, menedżmentem, zarządem.
 • Seria wywiadów indywidualnych z członkami zespołu, liderami, ale również sponsorami, dzięki czemu poznajemy odmienne perspektywy i tworzymy kompleksowy obraz sytuacji w zespole, jego potrzeb i emocji.
 • Warsztaty robocze/coaching zespołu oraz obserwacja „on the job” całego zespołu, żeby zobaczyć jak zespół funkcjonuje w realnych warunkach. Pozwala to stworzyć mapę relacji, opisach obszary kompetencji, wzorce komunikacji i zasady współpracy.
 • Sesje wyjazdowe, pozwalające obserwować zespół w odmiennych kontekstach  sytuacyjnych, stworzyć animacje dzięki którym poznajemy zespół, jego silne i słabe strony oraz obowiązujące zasady i wzorce.
 • Development / assessment center – projektujemy zadania rozwojowe i selekcyjne – scenki, symulacje i gry pozwalające ocenić zakresy kompetencji, potencjał i sposób działania.
 • Testy psychologiczne – stosujemy sprawdzone, rzetelne narzędzia psychometryczne pozwalające zmierzyć wiele aspektów funkcjonowania członków zespołu i dać twarde dane na temat żądanych cech.
 • Autorskie narzędzia diagnostyczne – w razie niedostępności na rynku narzędzi diagnostycznych mogących odpowiedzieć na potrzeby zespołu, tworzymy autorskie, profesjonalne, naukowe narzędzia oparte o obecny stan wiedzy psychologicznej.
 • Projekty badawcze – ze względu na nasze zaplecze akademickie, dla klientów dla których szczególnie ważne są twarde dane tworzymy projekty badawcze spełniające najwyższe normy naukowe.

 

W jakich obszarach pracujemy?

Ze względu na wiedzę i doświadczenie pracujemy z zespołami na każdym poziomie i etapie funkcjonowania. Dotyczy to również wsparcia zespołów menedżerskich i zarządów.

 • Diagnozujemy przyczyny braku efektywności zespołu, projektujemy i wdrażamy strategie zmiany.
 • Rozpoznajemy źródła konfliktów i pomagamy je rozwiązać, bądź nimi zarządzać.
 • Rozpoznajemy potencjał pracowników i wspieramy w tworzeniu ścieżek rozwoju pracowników/liderów.
 • Diagnozujemy obecny i optymalny styl zarządzania.
 • Pomagamy rozpoznać czy formalne i nieformalne struktury w organizacji służą jej rozwojowi.
 • Optymalizujemy wzorce komunikacji, jej obieg  i zasady współpracy.
 • Pomagamy rozwiązać problemy z brakiem identyfikacji pracowników z firmą.
 • Projektujemy efektywne struktury zespołów/organizacji.
 • Wspieramy budowę i integrację zespołów.
 • Rozwijamy i wdrażamy zasady efektywnej współpracy.
 • Wspieramy proces rekrutacji opierając go o sprawdzone narzędzia psychologiczne.