Akademia coachingu – program dla coachów wewnętrznych i menedżerów

Akademia coachingu jest programem szkolenia coachów wewnętrznych.W jej skład wchodzą warsztaty, seminaria, wykłady specjalistyczne, praca własna oraz superwizja.

Celem jest dostarczenie kompetencji prowadzenia coachingu w organizacji i wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie. Uczestnicy ćwiczą konkretne techniki coachingu indywidualnego i zespołowego. Dostarczymy przykładowe sposoby pracy:

  • określanie celów,
  • uruchamianie procesów kreatywnego rozwiązywania problemów,
  • interwencje dotyczące rożnych poziomów funkcjonowania.

Ramowy program

1. Umiejętności komunikowania się, wywieranie wpływu na innych, motywowanie warsztat 2 dni
2. Świadomość i nieświadomość, czynniki mające wpływ na emocje, źródła tzw. wewnętrznej motywacji i kreatywności warsztat 2 dni
3. Coaching – rola metody w organizacji, zasady etyczne, kontrakt seminarium 2 dni
4. Trening dotyczący metod i technik pracy w coachingu indywidualnym:
Coaching wielopoziomowy – techniki pracy w coachingu indywidualnym warsztat 3×2 dni
Praca w grupach roboczych
Ewaluacja – ocena kompetencji uczestników 2 dni
5. Treningowe sesje coachingu z realnym klientem
6. Specyfika coachingu realizowanego przez coacha wewnętrznego w organizacji warsztat 2 dni
7. Coaching zespołu warsztat 2 dni
8. Praktyka w roli coacha pod systematyczną superwizją
Dodatkowe opcje:
  • superwizja coachingu zespołowego
  • objęcie opieką mentorską indywidualnie każdego z uczestników.

Jeśli pragną Państwo poznać szczegóły powyższego warsztatu lub są zainteresowani korzyściami, jakie może przynieść Państwa firmie, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem.

powrót