Michał Skoniecki


Coach, trener i konsultant CC Innovation. Certyfikowany Coach MLC. Absolwent Psychologii i Filozofii  na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w psychologii biznesu i wspieraniu rozwoju osobowości. Przedsiębiorca, menedżer, praktyk marketingu i sprzedaży. Pracuje z klientami w tematach związanym z biznesem, rozwojem kariery, finansami i relacjami międzyludzkimi.

Od strony naukowej prowadzi badania w zakresie motywacji oraz wpływu perspektywy czasowej na dobrostan. Pisze również doktorat z tematyki oddziaływania warsztatów szkoleniowych na dobrostan psychiczny.

W praktyce wdraża projekty, konsultuje, prowadzi treningi, warsztaty, szkolenia oraz wykłady.

Pomaga ludziom rozwijać się w życiu zawodowym jak i osobistym: w przyspieszaniu tempa rozwoju, udoskonalaniu osiągnięć i podnoszeniu jakości życia. Skuteczne wdraża techniki zarządzania w organizacjach redukując ich koszty i zwiększając zyski. Dzięki jego szkoleniom klienci biznesowi podejmują trafniejsze decyzje, polepszają efekty działania i pełniej korzystają ze swoich możliwości.

W CC Innovation prowadzi również zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Współpracuje z  Uniwersytetem Warszawskim  prowadząc zajęcia w “Akademii Liderów UW”, a na  Wydziale Psychologii w ramach studiów podyplomowych  ,,Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym” .

Słucha, obserwuje i przystosowuje własne podejście do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Nieustannie też rozwija się poprzez naukę nowych rzeczy. Jako Arystotelik w swoim życiu stara się kierować zasadą złotego środka, wierząc, że jest to najrozsądniejsza forma rozwoju.