Jan Jędrzejczyk

Coach, trener, konsultant w CCInnovation, certyfikowany Coach MLC, akredytowany w Izbie Coachingu.

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Coaching prowadzi od roku 2011. Pracuje m.in. z podnoszeniem własnej efektywności, wzmacnianiem pewności siebie, budowaniem determinacji do osiągania celów, dbaniem o równowagę życiową, ograniczaniem stresu i planowaniem kariery. Korzysta z metod Coachingu wielopoziomowego (MLC), a także innych podejść m.in. poznawczo-behawioralnych tzw. trzeciej fali, hipnozy. W pracy zależy mu na prawdziwych  i trwałych efektach u klientów, dlatego opiera ją o wiedzę naukową. Od lat zafascynowany psychologią i jej zastosowaniami we wprowadzaniu zmian. Przekuwa najnowsze badania naukowe w praktykę, by służyły budowaniu lepszego życia. Występuje przeciw manipulacjom w rozwoju osobistym i coachingu oraz promowaniu popularno-psychologicznych mitów. Doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i członek Intelligence Cognition Emotion LAB. Zajmuje się badaniami naukowymi nad uwarunkowaniami siły woli (samokontroli) w zakresie osiągania celów i metodami jej wzmacniania. Prowadzi autorskie zajęcia dotyczące psychologii motywacji oraz zajęcia z coachingu wielopoziomowego na studiach magisterskich i podyplomowych. Publikuje artykuły w czasopismach naukowych.