Szkolenia otwarte


Seminarium: Projekt coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne

Szkolenie  dla coachów oraz przedstawicieli działów HR

Celem seminarium Projekt coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne  w organizacji jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i kompetencji pozwalających odpowiednio zaplanować i wdrożyć projekt coachingu w organizacji. Ważna podstawą są tu zasady etyczne, znajomość elementów kontraktu i zasad współpracy z organizacją w ramach projektu coachingu. Dobre, profesjonalne przygotowanie w wyżej wymienionych obszarach jest podstawą skutecznego coachingu.

Uczestnicy poznają:

 •   po co są zasady etyczne, przed jakimi błędami chronią i do jakich mechanizmów    psychologicznych się odwołują,
 •    jakie są elementy kontraktu z klientem i jak jest on związany z zasadami etycznymi,
 •    jak przygotować, komunikować i realizować projekt coachingu w firmie,
 •    co wpływa na skuteczność coachingu w organizacji,
 •    przykłady z praktyki, wskazane rozwiązania.
dowiedz się więcej

Warsztat: Coaching zespołu

Szkolenie zaawansowane dla coachów

Warsztat Coaching zespołu to unikalne i jedyne tego typu szkolenie w Polsce. Uczestnicy poznają specyfikę pracy w kontekście coachingu zespołowego zarówno z perspektywy coacha wewnętrznego, jak i zewnętrznego, jak również zdobędą kompetencję samodzielnego planowania i prowadzenia coachingu zespołowego. Co więcej, praktycznie nauczą się narzędzi przydatnych w kontekstach:

 •     zwiększenia współpracy w zespole,
 •     poprawienia komunikacji,
 •     zapobiegania destruktywnym konfliktom,
 •     ustalania wspólnych celów zadaniowych,
 •     efektywnego realizowania zadań,
 •     skutecznego wdrażania zmian,
 •     uruchomienia potencjału zespołu z różnych poziomów funkcjonowania.
dowiedz się więcej

Narzędzia w coachingu: strategie

Szkolenie zaawansowane dla coachów

Warsztat dedykowany dla aktywnych coachów. Jak rozpoznać nieskuteczną strategię klienta? Jak pomóc mu zaprojektować i wdrożyć nową? Jak poznać, że powodem braku skuteczności jest właśnie strategia?

Cel warsztatu

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom kompetencji pracy ze strategiami klientów w coachingu – a zatem wiedzy, umiejętności oraz technik, dzięki którym będą oni w stanie samodzielnie:

 • rozpoznać sytuację, kiedy problemem klienta jest nieskuteczna strategia,
 • odkodować nieskuteczną strategię,
 • wesprzeć klienta przy stworzeniu nowej, skutecznej strategii,
 • zastąpić nieskuteczną strategię nową, skuteczną,
 • jeszcze bardziej zwiększyć efektywność posiadanych już, skutecznych strategii
dowiedz się więcej