Metoda Multi-Level Course

Nie szukaj błędów, szukaj rozwiązań.

— Henry Ford

Satysfakcjonują nas tylko te rozwiązania, które są przydatne naszym klientom. Dlatego przygotowujemy „uszyty na miarę” program szkolenia, dzięki czemu jest on dostosowany do potrzeb konkretnej firmy i grupy uczestników.

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, czyli przy dostarczeniu niezbędnej wiedzy, nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia i zdobywanie umiejętności. Podczas szkolenia wykorzystany zostaje także potencjał całej grupy – wspólnego kreatywnego myślenia, wymiany doświadczeń i obserwacji.

 

Poszczególne zagadnienia są ćwiczone w formie:

  • prezentacji,
  • dyskusji,
  • ćwiczeń w grupie i w małych grupach,
  • ćwiczeń z użyciem kamery,
  • analiz przypadków,
  • symulacji i gier symulacyjnych.