Monika Borcovs

Konsultant, coach i mentor współpracujący z CC Innovation. Certyfikowany Coach MLC. Związana od ponad 20 lat z HR specjalizuje się w grupowych i indywidualnych projektach rozwojowych, w szczególności dla kadry menedżerskiej (szkolenia, warsztaty, coaching zespołu i indywidualne, coaching na stanowisku pracy).

Jako praktyk biznesu z sukcesem wykorzystuje swoje ponad 17-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach w działalności konsultingowej.

Zajmowała się głównymi obszarami „twardego“ i „miękkiego“ HR w tym rekrutacją, procesem L&D (uczenie i rozwój, ang.  learning and development), zarządzaniem karierą i talentami,  ocenami okresowymi.  Była również odpowiedzialna za relacje ze związkami zawodowymi, integracje przejmowanych spółek, audyty HR i BHP w podległych spółkach w kraju, jak również w Rumunii i na Ukrainie.

Specjalizuje się przede wszystkim w projektach efektywności osobistej i rozwoju przywództwa poprzez coaching i mentoring, badaniem efektywności menedżerów i poszczególnych grup zawodowych, opracowywaniem planów rozwoju indywidualnego i zarządzaniem przez zaangażowanie.

Prowadzi programy efektywności zespołów sprzedaży polegające m.in. na tworzeniu modeli kompetencyjnych, systemów premiowych, szkoleniach menedżerskich i handlowych, oraz coachingu na stanowisku pracy.

Ukończyła Fakultet Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Paryskiej Sorbonie oraz studia podyplomowe Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania.

Pracowała w takich firmach jak SG Bank (filia banku Societe Generale w Warszawie), Bouygues Polska, CAT Polska (Renault Group). Ostatnie 7 lat swojej kariery korporacyjnej była Dyrektorem Personalnym i Członkiem Zarządu Lafarge Kruszywa i Beton oraz Lafarge Cement.