Mentoring

Najlepszą metodą przepowiedzenia przyszłości jest zaprojektowanie jej.

— Alan Kay

Kiedy sięgnąć po mentor-coaching?

Zapraszamy do skorzystania z oferty mentor-coachingu jeśli pojawia się potrzeba wsparcia merytorycznego, wyzwanie, do którego rozwiązania przydatna jest dla klienta ekspercka wiedza z danej dziedziny i specyficzne doświadczenia osoby prowadzącej coaching.

Nasi mentor-coachowie dysponują wiedzą i doświadczeniem np. w zakresie:

 • rozpoczynania i rozwijania danego przedsięwzięcia (biznesu),
 • zarządzania organizacją w procesie zmian,
 • zarządzania sprzedażą,
 • rozwoju w roli lidera, menedżera, itp.

Dzięki temu, że mentor-coach przeszedł sam przez podobne doświadczenia, wykorzystując kompetencje coacha może skutecznie wspierać klienta w jego działaniach zawodowych.

Członkowie naszego zespołu są aktywnymi i doświadczonymi menedżerami. Zarządzali całymi przedsiębiorstwami lub specjalizowali się w wybranych dziedzinach, np. w sprzedaży. Warto skorzystać z ich wsparcia, by przygotować się do wdrożenia nowych rozwiązań, zaplanować wprowadzanie zmian. Doświadczony mentor-coach posłuży jako ekspert, partner i sojusznik w działaniu. Konkretne decyzje będą wszechstronnie przeanalizowane przez klienta, a on sam poczuje się pewniejszy w ich wyborze i wdrażaniu.

 

Multi-Level Mentoring (mentor-coaching)

Doświadczony coach, posiadający specjalistyczną wiedzę może występować także w roli mentora. Tradycyjnie, mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w relacji charakteryzującej się wzajemnym zaufaniem z kimś, kto podejmuje istotne zawodowe wyzwania. Mentor poprzez własną pracę i działanie pomaga innym wykorzystać ich własny potencjał.

W ujęciu wielopoziomowym mentoring jest połączony z coachingiem (mentor-coaching) i dzięki temu:

 • prowadzi klienta w kierunku odkrycia jego nieświadomych kompetencji i przekraczania wewnętrznych barier,
 • wzmacnia konstruktywny tok myślenia i pozytywne przekonania,
 • pomaga zaakcentować pozytywne intencje i wartości stojące za danymi działaniami,
 • dostarcza sposobów na odnajdowanie źródeł najsilniejszej motywacji.

Wsparciem całego procesu mentoringu jest także często osobisty przykład doświadczeń zawodowych i osiągnięć  mentora (por. Dilts, 2006).


Nasi mentorzy – w czym pomogą?

Tomasz Frontczak

Praktyk i doświadczony czynny menedżer. Uczestniczył w wielu korporacyjnych programach szkoleniowych organizowanych na całym świecie. Skutecznie wdrożył wiele z nich w polskich realiach. Programy te obejmowały takie obszary jak techniki sprzedaży, zarządzanie sprzedażą, budowa zespołów sprzedażowych, budowa wartości dla partnerów w biznesie, czy rozwijanie zdolności menedżerskich i budowa ścieżek kariery podległych pracowników.  Znajomość rynku FMCG, usług finansowych i szeroka praktyka w globalnych korporacjach czynią go mentorem o dużym doświadczeniu i sprawdzonych umiejętnościach. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH) na Wydziale Handlu Zagranicznego. Ukończył podyplomowe studia na kierunku „Coaching w organizacji” na Wydziale Psychologii UW.

W czym wesprze?

 • sprzedaż,
 • zarządzanie sprzedażą,
 • budowa zespołów w firmie,
 • zarządzanie zmianą,
 • zakładanie i budowa firm,
 • strategie biznesowe,
 • zarządzanie strategiczne,
 • FMCG,
 • ubezpieczenia na życie.

Grażyna Królewicz

Karierę zawodową rozpoczęła w USA pracując w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Scudder Stevens & Clark w Bostonie. W 1993 r. przyjechała do Polski, aby wprowadzać na polski rynek pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny Pioneer. W 2002 r. założyła własną spółkę Scientific Services, świadczącą usługi dla korporacji w zakresie przetwarzania danych, którą sprzedała grupie kapitałowej notowanej na GPW w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Coaching w organizacji” na Wydziale Psychologii UW; jest Certyfikowanym Coachem ICC. Specjalizuje się w pracy z kobietami na menedżerskich stanowiskach, które chcą wzmocnić swoje umiejętności zarządzania ludźmi i pokonać lęk przed podejmowaniem trudnych decyzji.

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH) na Wydziale Ekonomiki Produkcji oraz Studium Podyplomowego na Wydziale Marketingu, kierunek Marketing i Strategie Marketingowe.

Twórca i Prezes Fundacji Kobieca Pracownia, wspierającej kobiety w biznesie.

W czym wesprze?

 • tworzenie firmy i zarządzanie nią,
 • due dilligence i transakcja sprzedaży spółki (fuzje),
 • zarządzanie projektami informatycznymi,
 • tworzenie programów lojalnościowych i zarządzanie nimi,
 • obsługa klienta: rekrutacja pracowników, szkolenia, zapewnienie wysokiego poziomu obsługi,
 • zarządzanie departamentem operacyjnym: tworzenie procesów, procedur, kontrola jakości,
 • zarządzanie call center,
 • outsourcing – usługi dla korporacji (call center, archiwizacja elektroniczna dokumentów, druk wysokonakładowy, zarządzanie bazami danych).