Case Studies

Case I: szkolenia – follow-up – coaching

Klient:

 • duża spółka akcyjna działająca w segmencie B2B w całej Europie.

Wstępna potrzeba zakomunikowana przez HR:

 • wsparcie rozwoju pracowników działu handlowego na poziomie handlowców oraz menedżerów i dyrektorów.
 • w kolejnym etapie potrzeba wsparcia kluczowych pracowników pozostałych działów.

Realizowane działania:

 • consulting,
 • szkolenia,
 • coaching zespołowy dla menedżerów,
 • coaching indywidualny dla menedżerów.
czytaj więcej

Case II: warsztat interwencyjny z elemenatmi consultingowymi + coaching dla kadry dyrektorskiej

Klient:

 • duża spółka akcyjna działająca w branży nowych technologii

Wstępna potrzeba zakomunikowana przez HR i zarząd:

 • sytuacja współpracy pomiędzy dwoma ważnymi dla organizacji działami wydawała się być konfliktem zarówno strukturalnym jak i interpersonalnym, potrzebna była diagnoza sytuacji i ewentualnie warsztat interwencyjny na temat rozwiązywania konfliktów.

Realizowane działania:

 • consulting (diagnoza sytuacji problemowej),
 • warsztat interwencyjny (jako narzędzie diagnostyczne),
 • w kolejnym etapie, coaching indywidualny dla menedżerów.
czytaj więcej

Case III: komunikacja w zmianach

Klient:

 • Międzynarodowa firma z branży szkoleniowo-edukacyjnej

Wstępna potrzeba zakomunikowana przez HR:

 • potrzeba wsparcia menedżerów w umiejętnościach komunikowania się z podwładnymi w sytuacji wprowadzania zmian w organizacji, tak, aby uwzględnić specyficzną, międzynarodową kulturę organizacyjną.

Realizowane działania:

 • rozpoznanie problemów,
 • szkolenie + follow-up
 • szkolenia na bardziej zaawansowany temat, pogłębiające treści z pierwszego cyklu.
czytaj więcej