Małgorzata Rokicka

Coach i trener współpracujący z CC Innovation; konsultant ds. marketingu w CC
Innovation. Certyfikowany Coach MLC, biolog (SGGW) i dyplomowany psycholog koni
(PAN). Prowadzi indywidualne i grupowe programy rozwojowe autorską metodą
rozwojową w asyście koni. Specjalizuje się w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi z różnych branży. Najbliższą jej
sercu grupą są artyści. Wspiera swoich klientów w odkrywaniu siebie i rozwijaniu ich
naturalnego potencjału, bo wierzy, że prawdziwe piękno i prawdziwa moc człowieka
tkwią w jego autentyczności.
Obszary jej pracy to przede wszystkim: pewność siebie, przywództwo, kreatywność i
elastyczność, spójność wewnętrzna, komunikacja niewerbalna, empatyczna
komunikacja i budowanie relacji.
Prowadzone przez nią sesje z udziałem koni są unikalne i bardzo intensywne, ponieważ
opierają się w głównej mierze na pracy z emocjami w procesie nauki przez
doświadczanie.
W życiu i w pracy kieruje się maksymą: „Każdy człowiek ma w sobie unikalne dary,
które dają mu moc i możliwość osiągania wielkich rzeczy, jeśli nauczy się z nich
właściwie korzystać” (Zig Ziglar).