Cele i korzyści

Najlepszą metodą przepowiedzenia przyszłości jest zaprojektowanie jej.

— Alan Kay

Cele i korzyści stosowania coachingu MLC

„Jeśli dasz komuś rybę to nakarmisz go na jeden dzień a jeśli nauczysz łowić ryby to nakarmisz go na całe życie”. Nawiązując do tego cytatu, coaching jest praktyczną nauką prowadzoną pod okiem doświadczonego nauczyciela.

Celem coachingu jest wsparcie klienta w osiąganiu celów jakie sobie stawia. Coach staje się swego rodzaju „przewodnikiem” wspierającym klienta w realizowaniu zaplanowanych zadań. Coach nie wykonuje i nie działa za klienta, tak samo jak trener sportowy nie rozgrywa meczu za sportowca. Zadaniem coacha jest dostarczać narzędzia, uczyć nowych umiejętności, zachowań,  a jeśli jest taka potrzeba, pomagać w przekraczaniu ograniczających przekonań, odkrywaniu wspierających wartości. Coach pomaga klientowi w poszukiwaniach odpowiedzi, kierunków zmian i działań zwiększających jakość jego funkcjonowania.

 

Korzyści dla organizacji

 • realizacja celów indywidualnych w zgodzie z celami organizacji,
 • wsparcie organizacji we wprowadzaniu zmian (reorganizacje, restrukturyzacje, łączenie się firm…) z uwzględnieniem kultury organizacyjnej i otoczenia biznesowego,
 • rozwiązanie problemów i sytuacji kryzysowych,
 • wsparcie w tworzeniu wizji rozwoju,
 • budowanie efektywnych zespołów zadaniowych,
 • systemowe wsparcie kluczowych pracowników np. w schemacie: szkolenie – follow-up – coaching.

 

Korzyści dla klienta indywidualnego

 • dostosowanie tempa wprowadzania zmian do swoich możliwości;
 • skoncentrowanie się na osiągnięciu celów WAŻNYCH dla klienta;
 • indywidualne dobranie narzędzi i sposobów realizacji zadań;
 • czerpanie z bogatego doświadczenia coacha;
 • doskonalenie umiejętności przywódczych, menedżerskich , skutecznego zarządzania zespołem;
 • efektywne podejmowanie decyzji;
 • skuteczniejsze motywowanie siebie i innych;
 • udoskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi;
 • poprawienie relacji z przełożonymi i podwładnymi;
 • podniesienie jakości wystąpień publicznych;
 • rozwinięcie kreatywności;
 • efektywne planowanie, stawianie celów, organizacja czasu;
 • radzenie sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi, własnymi emocjami.