Misja i wartości

Nasza misja:

Upowszechnianie ogólnej kultury psychologicznej przez udostępnianie praktycznych narzędzi i wiedzy, wspomagających budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, rozwój i pełniejsze wykorzystanie potencjału jednostek i zespołów.

Realizując naszą misję kierujemy się następującymi wartościami:

  • Rzetelność – oferujemy wysoki poziom merytoryczny.
  • Profesjonalizm, otwartość i rozwój – oferujemy klientom wsparcie wysokiej jakości profesjonalistów. Dbają oni o stały własny rozwój, korzystając z odkryć i dorobku dziedzin takich jak psychologia, edukacja, zarządzanie i innych.
  • Odpowiedzialność – dbamy o osiąganie trwałych pozytywnych efektów z poszanowaniem indywidualności klientów, jak też dobra ich otoczenia.
  • Skuteczność – kładziemy nacisk na praktyczne rozwiązania, które przekładają się na codzienną praktykę.
  • Uczciwość – obiecujemy to, co jest możliwe do osiągnięcia przez naszych klientów i to, czego jesteśmy w stanie nauczyć,
  • Elastyczność – dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb konkretnego odbiorcy i zmieniającej się sytuacji rynkowej.
  • Kreatywność – poszukujemy nowych zastosowań posiadanych przez nas narzędzi oraz tworzymy nowe.