Cele i korzyści

Cele

 • nauka praktycznych umiejętności – nasze motto „Minimum teorii – maksimum praktyki”;
 • dostarczenie niezbędnej wiedzy teoretycznej;
 • dostosowanie materiału do kontekstu branżowego klienta i do grupy uczestników;
 • interakcja uczestników z trenerami, czyli aktywne elementy warsztatowe w ramach szkoleń;
 • nasi trenerzy praktycznie realizują zasady otwartej komunikacji;
 • realizacja programu szkoleniowego zawsze opiera się o rozpoznanie rzeczywistych potrzeb klienta;
 • uzupełnienie szkolenia o jednodniowy warsztat w formule follow-up, w czasie którego uczestnicy mogą podzielić się z trenerem doświadczeniami na temat zastosowania poznanych modeli,bądź wykorzystania wypracowanych sposobów działania.

Korzyści

Wybrane korzyści – na podstawie informacji zwrotnych jakie uzyskujemy od naszych klientów:

 • Uczestnicy zdobywają rzetelną wiedzę oraz nowe, praktyczne umiejętności i narzędzia.
 • Wiedza oraz umiejętności przekazane podczas szkolenia są realnie wykorzystywane w praktyce, co świadczy o efektywności naszego nauczania.
 • Nawet wymagający i doświadczeni pracownicy są usatysfakcjonowani dzięki ciekawym, dobrze przeprowadzonym i odpowiednio opracowanym zajęciom.
 • Klienci systematyzują i zyskują wiedzę, z którą być może mieli już kontakt, a posiadali niedosyt jej praktycznego zastosowania w pracy.
 • Współpraca i komunikacja w zespołach poprawia się.
 • Dzięki warsztatowi follow-up dodatkowo rozwijane są zdobyte umiejętności i jeszcze bardziej dostosowywane są do codziennych wymagań organizacji.