O firmie

Wspieramy firmy w rozwoju zasobów ludzkich, w zarządzaniu, w procesach zmian. Wdrażamy efektywne programy szkoleniowe, doradcze, prowadzimy coaching indywidualny i zespołów dla członków zarządów, menedżerów, kluczowych pracowników. O skuteczności tych działań świadczy nasza stała obecność na rynku od początku lat 90-tych oraz uznanie klientów.

Nasz zespół składa się z profesjonalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i bogate doświadczenie. Dzięki temu integrujemy praktykę w zarządzaniu oraz wiedzę psychologiczną.

Utrzymujemy stałą współpracę z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami doradczo-szkoleniowymi. Prowadzimy kursy certyfikacyjne zgodne z wymogami polskich i międzynarodowych organizacji.

Jesteśmy zrzeszeni w Izbie Coachingu.