Metoda Multi-Level Concept

W oparciu o doświadczenia i wiedzę stworzyliśmy model kompleksowej obsługi organizacji opierający się o autorską metodologię Multi-Level Concept (MLC). Model ten zawiera:

  1. diagnozę i consulting (Multi-Level Consulting),
  2. wsparcie wybranych członków organizacji w procesie coachingu i mentor-coachingu (Multi-Level Coaching),
  3. szkolenia (Multi-Level Course).

Twórczynią metodologii MLC jest prof. UW dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik.  W opracowaniu metodologii Multi-Level Concept korzystała z wiedzy  z zakresu psychologii poznawczej, społecznej, organizacji, podejść systemowych, metody NLP oraz wieloletniego doświadczenia we wsparciu rozwoju organizacji.

Dlaczego MLC?

Metodologię MLC określamy podejściem wielopoziomowym. Podejście wielopoziomowe porządkuje rzeczywistość,  z jaką się spotykamy w organizacjach i tym samym pozwala szybko i trafnie odnajdować źródła rozwoju, przyczyny  problemów i efektywnie dobierać sposoby pracy. Metoda korzysta z pogłębionego rozumienia działania systemów, w tym umiejętności rozpoznania relacji między celami i potrzebami organizacji, a w niej zespołów i jednostek.