Metoda Multi-Level Coaching

Najlepszą metodą przepowiedzenia przyszłości jest zaprojektowanie jej.

— Alan Kay

Metodologia Multi-Level Coaching (coaching wielopoziomowy – MLC) została stworzona przez coacha, eksperta, konsultanta i psychologa – prof. UW dr hab. Mirosławę Huflejt-Łukasik. Jest ona wynikiem połączenia doświadczenia biznesowego, wiedzy oraz praktyki psychologicznej (psychologia poznawcza, społeczna, dynamika pracy z grupami, NLP, teoria systemów…). Takie połączenie pozwala odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie organizacji czy osoby w kontekście rozwoju osobistego i zawodowych wyzwań.

Poniżej przedstawiamy nasze rozumienie idei wielopoziomowości, która inspiruje się modelem poziomów logicznych wykorzystuje wiedzę o dynamice systemów i dynamice relacji międzyludzkich.

 

Różne poziomy funkcjonowania

Zmiana może się dokonywać równolegle na wielu poziomach działania, myślenia i bycia.

Robert Dilts sklasyfikował, a następnie stworzył usystematyzowany opis poziomów logicznych.

Najważniejszą korzyścią dla coachów stosujących ten model jest uporządkowanie informacji, które otrzymują od klienta. Model poziomów funkcjonowania stanowi pewną typologię, zezwalającą na odpowiednie segregowanie danych. Np. Gdy klient stwierdza: „jestem osobą niezorganizowaną” – wskazuje na poziom tożsamości, zdanie gdy mówi: „dobra organizacja zadań jest trudna” odnosi się do poziomu przekonań. Coach dobiera adekwatny do danej sytuacji sposób pracy, dopasowany precyzyjnie do danej osoby lub zespołu.

Pracujemy nie tylko z umiejętnościami, zachowaniami, czy przekonaniami, ale również z osobowością klienta. Ten sam problem może mieć wiele różnych podstaw, a żeby go rozwiązać, niezbędne jest ich zdiagnozowanie.


Myślenie systemowe

System to więcej niż suma jego elementów.

Multi-Level Coaching uwzględnia zasady teorii systemów. W praktyce oznacza to, że coach w swojej pracy bierze pod uwagę dynamikę relacji między jednostkami, jak i większymi podsystemami w firmie, np. zespołami, działami, departamentami Wymaga to od niego pogłębionego rozumienia procesów grupowych, umiejętności rozpoznania relacji pomiędzy celami jednostek, grup i całej organizacji oraz znalezienia  rozwiązań korzystnych na wielu poziomach systemowego funkcjonowania firmy.

Więcej o metodzie MLC znajdziesz TUTAJ.