Krzysztof Pawlik

Coach, consultant, mentor w CC Innovation. Magister ds. zarządzania potencjałem społecznym firmy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Coach MLC oraz ICC. Akredytowany coach ICF. Trener 5-tego stopnia EQF w Szkole Trenerów (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego). Certyfikat LBA Lider Biznes Akademii (ICAN Institute).

Od początku pracy zawodowej związany z zarządzaniem ludźmi i ich rozwojem. Obecnie Menedżer zespołu trenerów w dziale szkoleń, ale także trener, konsultant, moderator oraz coach wewnętrzny w jednej z międzynarodowych korporacji. Zajmuje się głównie realizacją projektów związanych z rozwojem organizacji, a co się z tym wiąże, podnoszeniem kompetencji ludzi, zwiększeniem efektywności pracy, oraz międzynarodową wymianą doświadczeń. W latach 2014-2017 przebywał w Moskwie i zarządzał projektami szkoleniowymi, dotyczącymi rozwoju współpracowników w jednej z korporacji w Rosji (20 tysięcy pracowników).

Jako coach posiada wieloletnie doświadczenie międzynarodowe w prowadzeniu coachingu indywidualnego, jak i zespołów, wspieraniu klientów w procesach zmian w organizacji, budowaniu współpracy w zespołach wielokulturowych, integracji nowej kadry, oraz prowadzeniu szkoleń miękkich z elementami coachingu.

Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”  dotyczące technik twórczego myślenia oraz coachingu – zarówno indywidualnego, jak i zespołów.  Aktualnie prowadzi zajęcia w Akademii Liderów UW, studiów podyplomowych „Psychologia w praktyce” oraz w Szkole Coachingu i Pracy z Grupami MLC w CC Innovation.

W swojej pracy poszukuje nieustannie lepszych i efektywniejszych rozwiązań. Wierzy w każdą osobę oraz posiadane przez nią zasoby. Jest przekonany, iż kluczowym czynnikiem w osiąganiu przez firmę znaczącej pozycji na rynku jest inwestowanie w rozwój pracowników – przede wszystkim metodą coachingu.