Grzegorz Zawiłowski


Coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Absolwent Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Przedsiębiorca, praktyk sprzedaży i ekspert ds. obsługi klienta. Certyfikowany Coach MLC.

Coachingiem zajmuje się od 2009 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z zagadnieniami zawodowymi, jak i osobistymi. Specjalizuje się w coachingu kariery, podnoszeniu kompetencji w komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, budowaniu relacji i rozwiązywaniu konfliktów. Wspiera swoich klientów w tworzeniem wizji rozwoju, planowaniu i osiąganiu celów. Wdraża metody coachingowe jako wsparcie procesu kształcenia żeglarzy. W pracy coachingowej zwraca dużą uwagę na komfort klienta, jego wewnętrzną spójność i zachowanie harmonii między aspektami życia osobistego i zawodowego.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”. Prowadzi również warsztaty w ramach studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Psychologia sprzedaży i marketingu”.

W swojej pracy kieruje się zasadą: „Jeśli uważasz, że coś jest niemożliwe, nie przeszkadzaj osobie, która właśnie to robi”.