Case III: komunikacja w zmianach

ETAPY PROCESU

1. Rozpoznanie sytuacji z perspektywy HRu

2. Rozmowy z menedżerami

3. Szkolenia:

  • „Informacja zwrotna – czyli efektywne komunikowanie się w zespole” + follow-up
  • „Efektywność osobista menedżera – jak zadbać o siebie i innych w czasie wprowadzania zmian w organizacji”
  • „Inteligencja emocjonalna i rozwiązywanie konfliktów w pracy zespołowej”

4. Po każdym szkoleniu wraz osobami odpowiedzialnymi z HRu i na podstawie ankiet poszkoleniowych i ankiet potrzeb planowane były kolejne działania.


Korzyści:
  • wsparcie menedżerów na poziomie umiejętności w procesie zarządzania zmianami, oraz zarządzaniu zespołami (także delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań) uwzględniając kulturę organizacyjną,
  • wsparcie menedżerów w radzeniu sobie z emocjami doświadczanymi w czasie wprowadzania zmian (radzenie sobie ze stresem, odpowiedzialnością, emocjami związanymi ze zwalnianiem pracowników),
  • przygotowanie menedżerów do zapobiegania, rozpoznawania i zarządzania sytuacjami konfliktowymi,
  • poprzez follow-up i stopniowe pogłębianie zagadnień menedżerowie mogli w bezpiecznej relacji współpracować w procesie szkoleniowym z trenerami, możliwe było także odpowiadanie na wątpliwości po poprzednim szkoleniu i pogłębianie umiejętności.
powrót