Rafał Stefański

 

Trener i konsultant współpracujący  z CC Innovation.  Facylitator spotkań grupowych i coach. Nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, stały współpracownik Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW i Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1994-2020 był prezesem firmy szkoleniowo-doradczej Yes-Consensus sp. z o.o., w której pełnił również role trenera, facylitatora, coacha i konsultanta. W latach 1991-94 był członkiem zespołu Ośrodka Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów UW.

Doktoryzował się w zakresie nauk psychologicznych, wcześniej ukończył studia magisterskie (specjalizacja psychologii organizacji i pracy) na Wydziale Psychologii UW. Ukończył szkołę coachingu CoachWiseEquipped, akredytowaną przez International Coach Federation, prowadzoną przez Coaching Centre.

Prowadzi szkolenia min. w zakresie przywództwa, pracy zespołowej i facylitacji spotkań, rozwiązywania problemów, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Jest autorem programów szkoleniowych (również rozbudowanych cykli szkoleniowych, których realizację koordynował), ćwiczeń i gier symulacyjnych, oraz superwizorem trenerów wewnętrznych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie facylitacji spotkań i pracy grupowe o różnym charakterze, w tym sesje strategiczne, warsztaty rozwiązywania problemów, warsztaty kreatywności, warsztaty doskonalenia pracy zespołowej czy sesje dyskusji problemów społecznych lub miejskich dla aktywistów NGO lub mieszkańców miast. Jako coach prowadzi sesje coachingu dla menedżerów.

Pracował jako konsultant w projektach tworzenia modeli kompetencyjnych, opisów stanowisk pracy i systemów ocen pracowniczych, oraz w projektach diagnostyczno-badawczych (diagnozy funkcjonowania zespołów, analizy predyktorów skuteczności pracy na określonych stanowiskach pracy, badania opinii pracowniczej i satysfakcji z pracy).

Na Wydziale Psychologii prowadzi zajęcia w ramach Akademii Lidera UW, specjalizacji psychologia organizacji i pracy (podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, kierowanie i przywództwo, praca zespołowa) oraz w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW. W ramach studiów MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania przy Wydziale Zarządzania UW wykłada na temat zachowań organizacyjnych oraz budowania zespołów i pracy zespołowej. W Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi zajęcia z negocjacji strategicznych dla studentów MBA.