Tomasz Frontczak

Coach, consultant, mentor i mediator w CC Innovation. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH) na Wydziale Handlu Zagranicznego. Praktyk i doświadczony menedżer. Pracował dla Pepsi Cola International, był członkiem zarządu Kraft Jacobs Suchard Polska (dziś Mondelez  International Polska), dyrektorem handlowym. W 1998 roku został powołany na stanowisko Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego AIG SA i rozpoczął tworzenie firmy działającej w ramach II filaru reformy emerytalnej. Po sukcesie tego przedsięwzięcia podjął się budowy firm ubezpieczeń na życie na Litwie i Łotwie. W latach 2012 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Pocztylion-Arka S.A., będąc jedynym na rynku prezesem dwóch towarzystw emerytalnych. Od 2017 roku pracował jako interim manager w zarządach spółek Nowe S.A.(właściciel marki Pachnąca Szafa) i Wojnarowscy Sp. z o.o. (marka Spectrum Led).

Jego zawodową specjalizacją jest tworzenie firm, budowa zespołów a także zarządzanie zmianą. Uczestniczył w wielu korporacyjnych programach szkoleniowych, organizowanych na całym świecie. Skutecznie wdrożył wiele z nich w polskich realiach. Programy te obejmowały takie obszary jak techniki sprzedaży, zarządzanie sprzedażą, budowa zespołów sprzedażowych, budowa wartości dla partnerów w biznesie, czy rozwijanie zdolności menedżerskich i budowa ścieżek kariery podległych pracowników.  Te doświadczenia czynią go mentorem i konsultantem o dużym doświadczeniu i sprawdzonych umiejętnościach.

Coaching i mentoring to narzędzia, które stosuje na co dzień w swojej praktyce biznesowej. Ukończył podyplomowe studia na kierunku „Coaching w organizacji” w Wydziale Psychologii UW oraz uzyskał Certyfikat Coacha MLC, co pozwala mu skutecznie wspomagać rozwój menedżerów, z którymi współpracuje.

Współpracuje z Uniwersytetem SWPS i Uniwersytetem Warszawskim prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych, m.in. na UW prowadził zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”.

W pracy z podwładnymi i klientami koncentruje się na poszukiwaniu silnych stron, których wzmacnianie jest źródłem motywacji pracowników i klientów. Tworzenie klimatu zachęcającego pracowników do rozwoju własnego, umacnianie ich wiary we własne możliwości, zachęcanie do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, wspieranie w dążeniu do realizacji długoterminowych celów to filary na których buduje siłę zespołów, którymi zarządza.