Case II: warsztat interwencyjny z elemenatmi consultingowymi + coaching dla kadry dyrektorskiej

ETAPY PROCESU

1. Trenerzy przeprowadzili rozmowy z Zarządem, dyrektorami działów i HR-em

2. Na podstawie rozmów przygotowali program warsztatu interwencyjnego, który miał za zadanie:

  • dostarczyć informacji na temat konfliktów w organizacji
  • dostarczyć podstawowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
  • w trakcie warsztatu trenerzy mieli rozpoznać ewentualny konflikt i jego przyczynę.

3. Trenerzy przekazali swoje spostrzeżenia Zarządowi.

4. Jako wynik sugestii raportu poszkoleniowego wdrożono i przeprowadzono coaching dla dyrektorów kilku działów, jako osób odgrywających kluczową rolę we wpływaniu na sytuacje konfliktogenne w organizacji.


Korzyści:
  • wsparcie zarządu w rozpoznaniu przyczyn sytuacji konfliktowych,
  • dostarczenie wiedzy i umiejętności odnośnie zarządzania konfliktami,
  • wdrożenie systemowego programu rozwoju menedżerów.
powrót