Programy szkoleń zamkniętych

Poniżej prezentujemy programy wybranych szkoleń zamkniętych. W przypadku zainteresowania dowolnym  tematem nasz konsultant skontaktuje się z Państwem i przedstawi więcej informacji na temat szkolenia.

Całą listę przykładowych szkoleń oraz zakres tematyczny znajdziecie Państwo w zakładce W czym szkolimy? Przypominamy również, iż wszystkie spośród programów czy tematów szkolenia mogą być dowolnie modyfikowane tak, by realizowały potrzeby klienta, jak i również przygotowujemy szkolenia „na miarę”.


Coaching zespołu

Program warsztatu Coaching zespołu ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia ze specyfiką pracy w kontekście coachingu zespołowego.

Kluczowe kwestie poruszane podczas warsztatu to:

  • zrozumienie różnic między grupą ludzi a zespołem,
  • zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania grup w organizacjach oraz zjawisk i ról w zespołach,
  • poznanie charakterystyki zespołu jako realizatora zadań w organizacji,
  • techniki pracy w coachingu zespołowym, wykorzystujące różne poziomy logiczne.
czytaj więcej

Akademia coachingu – program dla coachów wewnętrznych i menedżerów

Projekt Akademia coachingu dotyczy programu szkolenia coachów wewnętrznych, w tym część  zajęć – nt. umiejętności lidera, w tym komunikowania się i kierowania innymi, jest także przeznaczona dla menedżerów. Na program składają się warsztaty, seminaria, wykłady specjalistyczne, jak i również praca własna oraz superwizja.

Celem jest dostarczenie kompetencji dotyczących prowadzenia coachingu w organizacji oraz wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie. Podczas zajęć ćwiczone będą konkretne techniki coachingu indywidualnego i zespołowego.

Dostarczymy przykładowe sposoby pracy:

  • określania celów,
  • uruchamiania procesów kreatywnego rozwiązywania problemów,
  • przykładowych interwencji dotyczących rożnych poziomów funkcjonowania.
czytaj więcej

Trening niekonwencjonalnego myślenia – kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Na szkoleniu uczymy jak rozwijać własną kreatywność, uruchamiać procesy twórczego myślenia, korzystać ze strategii kreatywności i twórczo podchodzić do rozwiązywania problemów. Uczymy też tego, jak zadbać o wyżej wymienione sprawy w obliczu stresu czy presji czasu.

czytaj więcej

Efektywna komunikacja – rozumieć i być rozumianym

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z modelami efektywnego komunikowania się wywodzącymi się z różnych dziedzin oraz podejść psychologii. Ponadto stworzona zostanie okazja do praktycznego ich ćwiczenia i zaadaptowania do różnych kontekstów, np.: relacje interpersonalne, komunikacja w zespołach, obsługa klienta, delegowanie zadań, itp.

czytaj więcej

Autoprezentacja – jak tworzyć skuteczne wystąpienia

Podczas szkolenia kładziony jest nacisk na umiejętność budowania skutecznego wizerunku w sytuacji wystąpień publicznych, np.: prezentacji, kontakty z prasą i mediami, pracy z grupą. Szkolenie daje możliwość zdobycia umiejętności budowania kontaktu, spójności, radzenia sobie z tzw. „trudnymi pytaniami” i dbania o emocje własne i odbiorców. W czasie szkolenia realizowane sa ćwiczenia z wykorzystywaniem kamery.

czytaj więcej

Profesjonalna obsługa klienta

Podczas szkolenia uczestnicy  zapoznają się z modelami skutecznego komunikowania się z klientem (budowanie relacji, rozróżniania życzeń i potrzeb klientów, asertywna komunikacja…) oraz  radzenia sobie z tzw. trudnym klientem (sytuacja rozbieżności zdań, trudne emocje, krytyka…). Ponadto pracują oni nad zagadnieniami takimi jak: realizacja polityki sprzedażowej, czy kształtowanie współpracy pomiędzy różnymi działami mającymi wpływ na jakość obsługi klienta.

czytaj więcej

Jak negocjować i budować dobre relacje z klientem

Szkolenie ma na celu przekazać wiedzę i umiejętności dotyczące różnorodnych mechanizmów wpływających na zachowanie partnerów w kontekście negocjacji. Uczestnicy zapoznają się nie tylko z metodami skutecznego negocjowania (wywieranie wpływu, zarządzanie emocjami swoimi i partnera, sprawność w komunikowaniu się czy zręczność językowa). Dodatkowo są uczeni tego jak przygotować się całościowo do procesu negocjacji, jak współdziałać z osobami w zespole, oraz jak czerpać wiedzę z pozornych „porażek”.

czytaj więcej

Sztuka motywacji – jak planować cel i osiągać je indywidualnie bądź z zespołem

„O radę pytaj tego kto sam sobie radzi” – sugerował Sokrates ustami Platona, dlatego zanim uczestnicy nauczą się jak motywować innych (źródła motywacji i motywująca komunikacja) otrzymują szansę zyskania realnej wiedzy dotyczącej własnej motywacji (filary motywacji, źródła motywacji, wpływanie na swój stan) i możliwość zapoznania się z praktycznymi sposobami wpływania na jej poziom.

czytaj więcej