Zespół

Kierownictwo merytoryczne

 

Mirosława Huflejt Łukasik

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody Multi-Level Concept i firmy CC Innovation. Coach, trener i konsultant. Twórca i kierownik Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching), a także studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”.

więcej

Benedykt Peczko

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Od 1985 r. zajmuje się indywidualną i grupową pomocą psychologiczną, a od 1991 r. organizuje i prowadzi warsztaty, treningi i kursy, adresowane do różnych grup zawodowych oraz coaching indywidualny i zespołowy dla przedstawicieli firm.

Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Brał udział w przygotowaniu rejestracji Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu od momentu powstania Izby do 2014 roku. Współautor systemu akredytacji coachów, superwizorów, programów szkoleniowych i szkół coachingu obowiązującego w Izbie Coachingu.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (w przeszłości również z Uniwersytetem im. Kard. Stefana Wyszyńskiego).

więcej

Zespół konsultantów, trenerów i coachów

 

Joanna Fabisiak

Coach, trener i konsultant ds. public relations w CC Innovation. Filolog, przedsiębiorca. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations, Projektowania Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami, Studium Trenerów NLP i Przywództwa oraz m.in. szkolenie trenerów europejskich (Trening for trainers) organizowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Duńską Szkołę Administracji Publicznej. Certyfikowany Coach MLC.

więcej

Tomasz Frontczak

Coach, konsultant i mentor CC Innovation. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH) na Wydziale Handlu Zagranicznego.

Praktyk i doświadczony menedżer. Pracował dla Pepsi Cola International, był członkiem zarządu Kraft Jacobs Suchard Polska (dziś Mondelez International Polska), dyrektorem handlowym. W 1998 roku został powołany na stanowisko Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego AIG SA i rozpoczął tworzenie firmy działającej w ramach II filaru reformy emerytalnej. Po sukcesie tego przedsięwzięcia podjął się budowy firm ubezpieczeń na życie na Litwie i Łotwie. Aktualnie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, pełni funkcję Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Pocztylion-Arka S.A.

więcej

Aneta Nowakowska

Coach, konsultant i menedżer ds. projektów CC Innovation. Akredytowany coach ACC ICF. Absolwentka Socjologii i Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny – metody i praktyka”, kursu Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH ICF) oraz Studium Trenerskiego. Posiada doświadczenie zawodowe z polskich i międzynarodowych korporacji, z obszarów marketingu i HR. Od 2010 roku pracuje w branży szkoleniowej jako koordynator i menedżer ds. projektów, a od 2012 roku także jako coach i trener.

więcej

Piotr Pawłowski

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Certyfikowany coach MLC. Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Certyfikat Mistrza NLP zdobył w Polskim Instytucie NLP. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpracował z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o. o. jako konsultant, członek zespołu prowadzącego audyty menedżerskie oraz kierownik projektu badań satysfakcji pracowniczej. Udziela konsultacji w obszarach dotyczących selekcji, rekrutacji, budowania zespołów.

więcej

Grzegorz Zawiłowski

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Absolwent Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Przedsiębiorca, praktyk sprzedaży i ekspert ds. obsługi klienta. Certyfikowany Coach MLC.

więcej