Zespół

Kierownictwo merytoryczne

 

Mirosława Huflejt Łukasik

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody kompleksowych usług dla firm  Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu I Pracy z Grupami MLC. Założycielka i prezes CC Innovation.

więcej

Benedykt Peczko

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Absolwent kierunku Psychologia na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego).

Od 1985 r. zajmuje się indywidualną i grupową pomocą psychologiczną, a od 1991 r. organizuje i prowadzi warsztaty, treningi i kursy, adresowane do różnych grup zawodowych oraz coaching indywidualny i zespołowy dla przedstawicieli firm.

więcej

Zespół konsultantów, trenerów i coachów

 

Joanna Fabisiak

Coach, trener i konsultant ds. public relations w CC Innovation. Filolog, przedsiębiorca. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations, Projektowania Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami, Studium Trenerów NLP i Przywództwa oraz m.in. szkolenie trenerów europejskich (Trening for trainers) organizowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Duńską Szkołę Administracji Publicznej. Certyfikowany Coach MLC.

więcej

Tomasz Frontczak

Coach, konsultant i mentor CCInnovation. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH) na Wydziale Handlu Zagranicznego.

Praktyk i doświadczony menedżer. Pracował dla Pepsi Cola International, był członkiem zarządu Kraft Jacobs Suchard Polska (dziś Mondelez International Polska), dyrektorem handlowym. W 1998 roku został powołany na stanowisko Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego AIG SA i rozpoczął tworzenie firmy działającej w ramach II filaru reformy emerytalnej. Po sukcesie tego przedsięwzięcia podjął się budowy firm ubezpieczeń na życie na Litwie i Łotwie. W latach 2012 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Pocztylion-Arka S.A., będąc jedynym na rynku prezesem dwóch towarzystw emerytalnych. Od 2017 roku pracował jako interim manager w zarządach spółek Nowe S.A.(właściciel marki Pachnąca Szafa) i Wojnarowscy Sp. z o.o. (marka Spectrum Led).

więcej

Aneta Nowakowska

Coach, konsultant i menedżer ds. projektów CC Innovation. Akredytowany coach ACC ICF. Absolwentka Socjologii i Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny – metody i praktyka”, kursu Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH ICF) oraz Studium Trenerskiego. Posiada doświadczenie zawodowe z polskich i międzynarodowych korporacji, z obszarów marketingu i HR. Od 2010 roku pracuje w branży szkoleniowej jako koordynator i menedżer ds. projektów, a od 2012 roku także jako coach i trener.

więcej

Piotr Pawłowski

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Absolwent i pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Certyfikat Mistrza NLP zdobył w Polskim Instytucie NLP. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP). Certyfikowany coach MLC. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu.

Współpracował z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o. o. jako konsultant, członek zespołu prowadzącego audyty menedżerskie oraz kierownik projektu badań satysfakcji pracowniczej. Udziela konsultacji w obszarach dotyczących selekcji, rekrutacji, budowania zespołów.

więcej

Monika Borcovs

Konsultant, coach i mentor współpracujący z CC Innovation. Certyfikowany Coach MLC. Związana od ponad 20 lat z HR specjalizuje się w grupowych i indywidualnych projektach rozwojowych, w szczególności dla kadry menedżerskiej (szkolenia, warsztaty, coaching zespołu i indywidualne, coaching na stanowisku pracy).

więcej

Grzegorz Zawiłowski

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Absolwent Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Przedsiębiorca, praktyk sprzedaży i ekspert ds. obsługi klienta. Certyfikowany Coach MLC.

więcej

Jan Jędrzejczyk

Coach, trener, konsultant w CCInnovation, certyfikowany Coach MLC, akredytowany w Izbie Coachingu.

więcej