Zespół

Kierownictwo merytoryczne

 

Mirosława Huflejt-Łukasik

Profesor UW doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody kompleksowych usług dla firm  Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu I Pracy z Grupami MLC. Założycielka i prezes CC Innovation.

więcej

Zespół konsultantów, trenerów i coachów

Piotr Pawłowski

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Absolwent i pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Certyfikat Mistrza NLP zdobył w Polskim Instytucie NLP. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP). Certyfikowany coach MLC. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu.

Współpracował z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o. o. jako konsultant, członek zespołu prowadzącego audyty menedżerskie oraz kierownik projektu badań satysfakcji pracowniczej. Udziela konsultacji w obszarach dotyczących selekcji, rekrutacji, budowania zespołów.

więcej

Grzegorz Zawiłowski

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Absolwent Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Przedsiębiorca, praktyk sprzedaży i ekspert ds. obsługi klienta. Certyfikowany Coach MLC.

więcej

Jan Jędrzejczyk

Coach, trener, konsultant w CCInnovation, certyfikowany Coach MLC, akredytowany w Izbie Coachingu.

więcej

Tomasz Frontczak

Coach, consultant, mentor i mediator w CC Innovation. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH) na Wydziale Handlu Zagranicznego. Praktyk i doświadczony menedżer. Pracował dla Pepsi Cola International, był członkiem zarządu Kraft Jacobs Suchard Polska (dziś Mondelez  International Polska), dyrektorem handlowym. W 1998 roku został powołany na stanowisko Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego AIG SA i rozpoczął tworzenie firmy działającej w ramach II filaru reformy emerytalnej. Po sukcesie tego przedsięwzięcia podjął się budowy firm ubezpieczeń na życie na Litwie i Łotwie. W latach 2012 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Pocztylion-Arka S.A., będąc jedynym na rynku prezesem dwóch towarzystw emerytalnych. Od 2017 roku pracował jako interim manager w zarządach spółek Nowe S.A.(właściciel marki Pachnąca Szafa) i Wojnarowscy Sp. z o.o. (marka Spectrum Led).

więcej

Joanna Fabisiak

Coach, trener i konsultant ds. public relations w CC Innovation. Filolog, przedsiębiorca. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations, Projektowania Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami, Studium Trenerów NLP i Przywództwa oraz m.in. szkolenie trenerów europejskich (Trening for trainers) organizowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Duńską Szkołę Administracji Publicznej. Certyfikowany Coach MLC.

więcej

Monika Borcovs

Konsultant, coach i mentor współpracujący z CC Innovation. Certyfikowany Coach MLC. Związana od ponad 20 lat z HR specjalizuje się w grupowych i indywidualnych projektach rozwojowych, w szczególności dla kadry menedżerskiej (szkolenia, warsztaty, coaching zespołu i indywidualne, coaching na stanowisku pracy).

więcej

Krzysztof Pawlik

Coach, consultant, mentor w CC Innovation. Magister ds. zarządzania potencjałem społecznym firmy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Coach MLC oraz ICC. Akredytowany coach ICF. Trener 5-tego stopnia EQF w Szkole Trenerów (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego). Certyfikat LBA Lider Biznes Akademii (ICAN Institute).

więcej

Rafał Stefański

Trener i konsultant współpracujący z CC Innovation. Facylitator spotkań grupowych i coach. Nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, stały współpracownik Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW i Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1994-2020 był prezesem firmy szkoleniowo-doradczej Yes-Consensus sp. z o.o., w której pełnił również role trenera, facylitatora, coacha i konsultanta. W latach 1991-94 był członkiem zespołu Ośrodka Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów UW.

więcej

Michał Skoniecki


Coach, trener i konsultant CC Innovation. Certyfikowany Coach MLC. Absolwent Psychologii i Filozofii  na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w psychologii biznesu i wspieraniu rozwoju osobowości. Przedsiębiorca, menedżer, praktyk marketingu i sprzedaży. Pracuje z klientami w tematach związanym z biznesem, rozwojem kariery, finansami i relacjami międzyludzkimi.

więcej