Multi-Level Coaching i Mentoring

Najlepszą metodą przepowiedzenia przyszłości jest zaprojektowanie jej.

— Alan Kay

O coachingu

Oferujemy coaching zarówno dla firm, jak i osób indywidualnych. W coachingu posługujemy się unikalną, wypracowaną przez lata doświadczeń metodologią Multi-Level Coaching, którą określamy jako podejście wielopoziomowe. Pozwala nam ona na szybkie i trafne odkrywania źródeł problemów i efektywne dobieranie sposobów pracy. Jest to metoda uniwersalna, dzięki której mamy możliwość pracy z różnymi osobami (oraz zespołami), na różnych stanowiskach i w różnych kontekstach.

Jesteśmy zrzeszeni w Izbie Coachingu.


O mentoringu

W ujęciu wielopoziomowym mentoring jest połączony z coachingiem (mentor-coaching) i dzięki temu prowadzi klienta w kierunku odkrycia jego nieświadomych kompetencji i przekraczania wewnętrznych barier, wzmacnia konstruktywny tok myślenia i pozytywne przekonania, pomaga zaakcentować pozytywne intencje i wartości stojące za danymi działaniami, dostarcza sposobów na odnajdowanie źródeł najsilniejszej motywacji.

Dowiedz się więcej na temat Multi-Level Mentoringu (mentor-coachingu).