Dla kogo prowadzimy coaching?

Coaching członków zarządów

Dostarcza umiejętności pomagających w rozwijaniu organizacji, jak też w radzeniu sobie z trudnościami z obszaru prowadzonego biznesu. Ma zastosowanie w sytuacji wprowadzania zmian w organizacji, kreatywnego planowania i skutecznego wdrażania planów, realizacji zadań.

Coaching zawodowy

Dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji bieżących zadań i w kontekście szczególnych wyzwań zawodowych oraz nauki potrzebnych umiejętności. Pomaga uzyskać przekonania i postawy niezbędne do dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Coaching ścieżki zawodowej/kariery

(career coaching)

Ma na celu wspieranie osoby w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego. W organizacji ma on miejsce zazwyczaj, gdy potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy: mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu.

Coaching zespołowy

(team coaching)

Obejmuje rozwój potencjału  pracowników w formie pracy zespołowej. Wykorzystuje potencjał doświadczenia członków zespołu pod okiem doświadczonego coacha. Może służyć lepszej realizacji zadań w zespole, wsparciu przy konkretnym projekcie czy przeprowadzaniu zmian w firmie, lub w poradzeniu sobie z trudną, konfliktową sytuacją.

Coaching sportowy

(sports coaching)

Obejmuje rozwój zawodników sportowych. Ma na celu rozwinięcie u klienta m.in. głębokiego czucia ciała, zdolności koncentracji, zarządzania emocjami, umiejętności wizualizacji, zdolności do otwartości. Dotyczy umiejętności prawidłowego definiowania oraz osiągania postawionych celów, a także pokonywania barier i trudności.

Coaching życiowy/osobisty

(life coaching)

Dotyczy osobistej sfery życia klienta. Koncentruje się na jego rozwoju osobistym, poprawie funkcjonowania w życiu codziennym. Celem może być wzbogacenie umiejętności osobistych w relacjach z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi), przejście do nowego etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itd.