Dla kogo prowadzimy coaching?

Najlepszą metodą przepowiedzenia przyszłości jest zaprojektowanie jej.

— Alan Kay

O coachingu

Oferujemy coaching zarówno dla firm, jak i osób indywidualnych. W coachingu posługujemy się unikalną, wypracowaną przez lata doświadczeń metodologią Multi-Level Coaching (więcej nt. metody), którą określamy jako podejście wielopoziomowe. Pozwala nam ona na szybkie i trafne odkrywania źródeł problemów i efektywne dobieranie sposobów pracy. Jest to metoda uniwersalna, dzięki której mamy możliwość pracy z różnymi osobami (oraz zespołami), na różnych stanowiskach i w różnych kontekstach.

Jesteśmy zrzeszeni w Izbie Coachingu.


Co robimy w ramach coachingu?

  • Wspieramy organizacje i zespoły w efektywnej pracy – np. przez konsultacje i coaching dla członków  zarządów, liderów czy poprzez coaching zespołu.
  • Wspieramy zmianę w firmie – w przypadku np. nowej strategii, nowych projektów, zmiany pracowników kluczowych, łączenia dwóch podmiotów, reorganizacji, itp.
  • Wspieramy zmianę w zespole – np. coaching zespołowy w przypadku dołączenia nowego członka zespołu.
  • Przygotowujemy do pełnienia nowych ról w firmie – np. awans.
  • Wspieramy menedżerów, by osiągali lepsze wyniki – poprzez coaching zawodowy także na poziomie osobowości, np. dotyczący indywidualnych ograniczeń menedżerów, którzy mają wysokie kompetencje, doświadczenie, wiedzę i umiejętności, ale potrzebują wsparcia, bo czują, że mogą osiągnąć więcej.
  • Doskonalimy komunikowanie się i wpływ na innych – przede wszystkim u liderów organizacji, a także menedżerów sprzedaży i handlowców.
  • Pomagamy radzić sobie z konfliktami, zapobiegać im bądź je rozwiązywać – np. przez konsultacje i coaching dla członków  zarządów, liderów czy poprzez coaching zespołu.
  • Wspieramy w momentach kryzysowych – np. w sytuacjach nietypowych, trudnych doświadczeniach w zespołach, nagłych wypadkach.

 

RODZAJE OFEROWANEGO COACHINGU

Poniżej  w skrócie opisujemy różne rodzaje prowadzonego przez nas coachingu wraz z korzyściami, które może przynieść klientowi.

 

Coaching członków zarządów

Dostarcza umiejętności pomagających w rozwijaniu organizacji, jak też w radzeniu sobie z trudnościami z obszaru prowadzonego biznesu. Ma zastosowanie w sytuacji wprowadzania zmian w organizacji, kreatywnego planowania i skutecznego wdrażania planów, realizacji zadań.

Coaching zawodowy

Dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji bieżących zadań i w kontekście szczególnych wyzwań zawodowych oraz nauki potrzebnych umiejętności. Pomaga uzyskać przekonania i postawy niezbędne do dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Coaching ścieżki zawodowej/kariery

(career coaching)

Ma na celu wspieranie osoby w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego. W organizacji ma on miejsce zazwyczaj, gdy potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy: mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu.

Coaching zespołowy

(team coaching)

Obejmuje rozwój potencjału  pracowników w formie pracy zespołowej. Wykorzystuje potencjał doświadczenia członków zespołu pod okiem doświadczonego coacha. Może służyć lepszej realizacji zadań w zespole, wsparciu przy konkretnym projekcie czy przeprowadzaniu zmian w firmie, lub w poradzeniu sobie z trudną, konfliktową sytuacją.

Coaching sportowy

(sports coaching)

Obejmuje rozwój zawodników sportowych. Ma na celu rozwinięcie u klienta m.in. głębokiego czucia ciała, zdolności koncentracji, zarządzania emocjami, umiejętności wizualizacji, zdolności do otwartości. Dotyczy umiejętności prawidłowego definiowania oraz osiągania postawionych celów, a także pokonywania barier i trudności.

Coaching życiowy/osobisty

(life coaching)

Dotyczy osobistej sfery życia klienta. Koncentruje się na jego rozwoju osobistym, poprawie funkcjonowania w życiu codziennym. Celem może być wzbogacenie umiejętności osobistych w relacjach z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi), przejście do nowego etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itd.