Nowe Studia w Szkole MLC – coaching zespołu i grup oraz trening trenerski

Zapraszamy do udziału w nowych Studiach w ramach Szkoły MLC. Oprócz Studium Coachingu MLC, przygotowaliśmy aż 4 nowe kierunki studiów oraz kurs trenerski, adresowane do osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie pracy z zespołami i grupami. Uczestnicy mogą wybrać jedną lub kilka spośród następujących ścieżek edukacji:

Zaawansowany program szkoleniowy dla certyfikowanych coachów, którzy chcą się wyspecjalizować w prowadzeniu coachingu dla zespołów.

STUDIUM COACHINGU GRUPOWEGO MLC (SCG MLC)

Zaawansowany program dla certyfikowanych coachów, którzy chcą się wyspecjalizować w prowadzenia coachingu grupowego. Ta forma coachingu wymaga łączenia kompetencji coacha z kompetencjami trenera.

STUDIUM COACHINGU ZESPOŁÓW I GRUP MLC  (SZIG MLC)

Program łączący Studium Coachingu Zespołów MLC i Studium Coachingu Grupowego MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC. Osoba kończąca ten kompleksowy program posiada wszechstronne umiejętności, sprawdzone i rozwinięte w praktyce pod superwizją.

STUDIUM TRENERSKIE I DYNAMIKI GRUP MLC (STIDG MLC)

Daje wiedzę i realne kompetencje do prowadzenia grup (w tym szkoleń, prezentacji itp.), rozumienia ich dynamiki oraz wpływania na nią. Przygotowuje do zbierania potrzeb, określania celu szkolenia, projektowania go oraz skutecznego prowadzenia. Jest zaawansowanym szkoleniem z obszaru pracy z grupami, wpływania na procesy grupowe, w tym specyficznie przygotowuje do pracy z grupami szkoleniowymi pod superwizją.

Zajęcia rozpoczynają się już 28.10.2017

Sprawdź szczegóły.