Zapraszamy do wysłuchania rozmowy przeprowadzonej z Benedyktem Peczko na temat rozwoju. Neuro-plastyczność mózgu.

Rozmowa dotyczy m.in. tego, że rozwój osobisty może trwać do końca życia, jeśli tylko będziemy stymulować potencjał, jaki posiadamy. Możemy to robić na różne sposoby, najlepiej łącznie. Aktywność fizyczna, dbałość o relacje, odkrywanie i realizacja swoich pasji – to niektóre tematy pojawiające się w rozmowie. Są one dyskutowane jako elementy składające się na tzw. „neuroplastyczność kierowaną”, czyli świadome i celowe wykorzystywanie zdolności systemu nerwowego do ciągłego wzbogacania swoich sieci neuronalnych. Na poziomie subiektywnym odpowiada temu stałe podnoszenie jakości swojego życia.

Nagranie jest bezpłatne i dostępne jest tutaj.