O przyszłości coachingu na Konferencji ICF 22 marca 2017 r.

Panel dyskusyjny był poświęcony m.in. przyszłości coachingu, wpływu technologii na prowadzenie coachingu, czerpaniu z podstaw naukowych z obszaru psychologii, rozszerzeniu współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi coachów. Rozmawiano także o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest system akredytacji coachów – o wadze odpowiednio wysokiego poziomu wymaganego do akredytacji i wpływie zbyt niskiego progu na wizerunek coachingu.
Merytoryczny, udział w dyskusji miała Mirosława Huflejt-Łukasik, Prezes Zarządu CCI, reprezentująca na konferencji Prezydium Izby Coachingu ( na zdjęciu – druga od lewej).