Coaching i Mentoring On-line

Wokół pracy w on-line jest trochę nieporozumień. Oceny pracy w on-line wynikają po części z przyzwyczajeń, preferencji, a po części są oczywiste różnice w pracy on-line czy w sali. Każda forma ma swoje zalety.
Niżej kilka zdań o różnicach w kontakcie z klientem coachingu/mentoringu/psychoterapii.
Fakt czy mit ?
„W on-line nie da się zbudować dobrego kontaktu z klientem.”
️ W on-line możemy zbudować tak samo dobry kontakt jak podczas pracy w gabinecie/salce. I tak samo dobrze możemy zrozumieć klienta. Nadal też komunikacja niewerbalna jest dla nas źródłem informacji.️
Dlaczego powstał mit.
Kontakt w on-line wymaga od nas nieco innych strategii budowania kontaktu, empatycznego zrozumienia. Jako, że część strategii jest nieświadoma, osoba która początkowo prowadziła sesje coachingu/mentoringu w salce/gabinecie będzie potrzebowała chwili na przestawienie się, wytworzenie nowych strategii.
Obiektywne różnice polegają na tym, że:
–  w on-line widzimy tylko część osoby, jednak większość istotnych komunikatów niewerbalnych obserwujemy na twarzy klienta. A zatem w każdym trybie prowadzenia sesji  możemy je zaobserwować;
–  kiedy korzystamy z technik, które wymagają wykorzystania przestrzeni, prowadzenie ich w on-line związane jest z większą aktywnością klienta. Klient bierze  więcej działań „w swoje ręce”, a coach skupia się na precyzyjnym komunikowaniu, instruowaniu. Większe zaangażowanie klienta jest zatem korzyścią z trybu on-line.
️ Podsumowując, skuteczne prowadzenie sesji on-line czy sesji w salce wymaga nieco innych strategii, a proces i jego skuteczność są takie same. ️
️A następnym razem o tym:
– co sprawia, że zajęcia są ciekawe i angażujące;
–  o różnicach w dynamice pracy z grupą/zespołem on-line i w sali.
Zapraszamy na najbliższą edycję Studium Coachingu i Mentoringu MLC on-line.  Start  9 marca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *