Zapraszamy do udziału w jesiennej edycji Studium Coachingu MLC

Zapraszamy do udziału w jesiennej edycji Studium Coachingu MLC Jednego z niewielu w Polsce kursów, które mogą się pochwalić 10 letnią obecnością na rynku. I niewątpliwie jedynym, w którego kadrze znajdziecie aż 5 akredytowanych przez Izbę Coachingu superwizorów. A co więcej? ponad 200 godzin szkolenia, superwizja i mentoring w cenie, wsparcie merytoryczne po zakończeniu kursu, […]

Rekrutacja do letniej edycji Studium Coachingu MLC

Zaczęliśmy rekrutację do letniej edycji SCMLC. Co proponujemy w Studium? rzetelną wiedzę, program oparty na dorobku współczesnej psychologii i ponad 20 letnim doświadczeniu, doborową kadrę, pozwalającą poznać coaching od każdej, nawet najbardziej wymagającej strony: akredytowani coachowie i superwizorzy, nauczyciele akademiccy, psycholodzy, menedżerowie, psychoterapeuci, trenerzy biznesu, nastawienie na rozumienie coachingu, metody, klienta i roli coacha, dużą dawkę […]

Zapraszamy do skorzystania z mikołajkowej promocji!

Chcesz zdobyć certyfikat coacha? A może pragniesz rozwijać swoje umiejętności jako lider, menedżer czy konsultant? To jeden z niewielu kursów, w którego kadrze znajdziecie aż 5 akredytowanych przez Izbę Coachingu superwizorów. A twórczyni Szkoły MLC dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik otrzymała nagrodę „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznaną przez całe środowisko polskich coachów – […]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji STUDIUM COACHINGU MLC

Kolejna edycja Studium Coachingu MLC – szkoły coachingu indywidualnego i zespołowego start w lutym 2018. Jest to jeden z niewielu w Polsce kursów, które mogą się pochwalić ponad 10 letnią obecnością na rynku. I niewątpliwie jedynym, w którego kadrze znajdziecie aż 5 akredytowanych przez Izbę Coachingu superwizorów. Twórczyni Szkoły MLC dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik otrzymała nagrodę „Skrzydła […]

Kompetencje coachingowe w edukacji

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik w dniu 18 X była gościem konferencji pt. Jestem coachem, mentorem – “przewodnikiem” młodego człowieka organizowanej przez  Fundację Centrum Edukacji, Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej. Fundacja zajmuje się upowszechnianiem m.in. narzędzi i kompetencji coachingowych w edukacji. Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik wygłosiła wykład  Kompetencje coachingowe w pracy z młodzieżą

Studium Coachingu MLC (SC MLC)

Kończy się Certyfikatem Coacha MLC uprawniającym do wykonywania zawodu coacha oraz jest podstawą do akredytacji w IC i ICF. Program SCMLC jest akredytowany w IC. Osoba, która nie ma certyfikatu coacha może połączyć Studium Coachingu MLC, z wybranym z poniżej opisanych zaawansowanych programów szkolenia w obszarze pracy z grupami i  zespołami, uzyskując jednocześnie dwa certyfikaty: Certyfikat  Coacha MLC i wybranego zaawansowanego Studium Coachingu […]

Studium Coachingu Zespołów MLC (SCZ MLC)

Jest to zaawansowany program szkoleniowy dla certyfikowanych coachów, którzy chcą się wyspecjalizować w prowadzeniu coachingu dla zespołów, najczęściej jest to coaching dla organizacji. Osoba kończąca  Studium Coachingu Zespołów MLC uzyska certyfikat ukończenia Studium Coachingu Zespołów MLC.

Studium Coachingu Grupowego MLC (SCG MLC)

Jest zaawansowanymi programami szkoleniowymi dla certyfikowanych coachów, którzy chcą się wyspecjalizować w prowadzenia coachingu grupowego. Ta forma coachingu wymaga łączenia kompetencji coacha z kompetencjami trenera. Osoba kończąca Studium Coachingu Grupowego MLC jednocześnie uzyska certyfikat ukończenia Studium, a także Treningu Trenerskiego MLC (TTMLC), którego program zawiera się w programie Studium Coachingu Grupowego MLC.

Studium Coachingu Zespołów i Grup MLC  (SZIG MLC)

Łączy programy Studium Coachingu Zespołów MLC i Studium Coachingu Grupowego MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC. Osoba kończąca ten kompleksowy program posiada wszechstronne umiejętności, sprawdzone i rozwinięte w praktyce pod superwizją. Poszczycić się też może certyfikatami potwierdzającymi jej szerokie kompetencje  jako specjalisty pracy z grupami i organizacjami, coacha i trenera – Certyfikat Studium Zespołów i Grup MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC.