Kompetencje coachingowe w edukacji

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik w dniu 18 X była gościem konferencji pt. Jestem coachem, mentorem – “przewodnikiem” młodego człowieka organizowanej przez  Fundację Centrum Edukacji, Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej. Fundacja zajmuje się upowszechnianiem m.in. narzędzi i kompetencji coachingowych w edukacji. Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik wygłosiła wykład  Kompetencje coachingowe w pracy z młodzieżą

Studium Coachingu MLC (SC MLC)

Kończy się Certyfikatem Coacha MLC uprawniającym do wykonywania zawodu coacha oraz jest podstawą do akredytacji w IC i ICF. Program SCMLC jest akredytowany w IC. Osoba, która nie ma certyfikatu coacha może połączyć Studium Coachingu MLC, z wybranym z poniżej opisanych zaawansowanych programów szkolenia w obszarze pracy z grupami i  zespołami, uzyskując jednocześnie dwa certyfikaty: Certyfikat  Coacha MLC i wybranego zaawansowanego Studium Coachingu […]

Studium Coachingu Zespołów MLC (SCZ MLC)

Jest to zaawansowany program szkoleniowy dla certyfikowanych coachów, którzy chcą się wyspecjalizować w prowadzeniu coachingu dla zespołów, najczęściej jest to coaching dla organizacji. Osoba kończąca  Studium Coachingu Zespołów MLC uzyska certyfikat ukończenia Studium Coachingu Zespołów MLC.

Studium Coachingu Grupowego MLC (SCG MLC)

Jest zaawansowanymi programami szkoleniowymi dla certyfikowanych coachów, którzy chcą się wyspecjalizować w prowadzenia coachingu grupowego. Ta forma coachingu wymaga łączenia kompetencji coacha z kompetencjami trenera. Osoba kończąca Studium Coachingu Grupowego MLC jednocześnie uzyska certyfikat ukończenia Studium, a także Treningu Trenerskiego MLC (TTMLC), którego program zawiera się w programie Studium Coachingu Grupowego MLC.

Studium Coachingu Zespołów i Grup MLC  (SZIG MLC)

Łączy programy Studium Coachingu Zespołów MLC i Studium Coachingu Grupowego MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC. Osoba kończąca ten kompleksowy program posiada wszechstronne umiejętności, sprawdzone i rozwinięte w praktyce pod superwizją. Poszczycić się też może certyfikatami potwierdzającymi jej szerokie kompetencje  jako specjalisty pracy z grupami i organizacjami, coacha i trenera – Certyfikat Studium Zespołów i Grup MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC.

Studium Trenerskie i Dynamiki Grup MLC (STiDG MLC)

Daje wiedzę i realne kompetencje do prowadzenia grup (w tym szkoleń, prezentacji itp.), rozumienia ich dynamiki oraz wpływania na nią. Przygotowuje do zbierania potrzeb, określania celu szkolenia, projektowania go oraz skutecznego prowadzenia. Jest zaawansowanym szkoleniem z obszaru pracy z grupami w ogóle, wpływania na procesy grupowe, w tym specyficznie przygotowuje do pracy z grupami szkoleniowymi pod superwizją. Udział w Studium kończy się […]