Studium Coachingu Zespołów i Grup MLC  (SZIG MLC)

Łączy programy Studium Coachingu Zespołów MLCStudium Coachingu Grupowego MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC. Osoba kończąca ten kompleksowy program posiada wszechstronne umiejętności, sprawdzone i rozwinięte w praktyce pod superwizją. Poszczycić się też może certyfikatami potwierdzającymi jej szerokie kompetencje  jako specjalisty pracy z grupami i organizacjami, coacha i trenera – Certyfikat Studium Zespołów i Grup MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC.