Dzień otwarty Szkoły Coachingu MLC i otwarte spotkanie Klubu Coacha MLC już 18 stycznia

Serdecznie zapraszamy 18 stycznia o godzinie 17.00 na dzień otwarty Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC, a w ramach niego na otwarte spotkanie Klubu Coacha MLC. Temat spotkania brzmi: „O roli Coacha, co potrafi oprócz bycia coachem, czyli o nieoczywistych kompetencjach i inspiracjach”.
Na dzień otwarty zapraszamy osoby zainteresowane Studium Coachingu MLC. Po spotkaniu Klubu Coacha MLC, będzie możliwość dowiedzieć się więcej o programie Studium, i specyfice Szkoły MLC.  Dla uczestników spotkania będzie również nadal obowiązywała promocyjna cena Studium: 10.000,- zł.