12 kwietnia zapraszamy na otwarte spotkanie Klubu Coacha MLC

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie Klubu Coacha MLC, które odbędzie się 12 kwietnia w godzinach 17.00-19.00
Tematem spotkania, które poprowadzi Benedykt Peczko będzie: „Coaching osobisty w praktyce”.

O ile indywidualny coaching biznesowy skupia się na celach klienta w kontekście jego pracy, z uwzględnieniem celów organizacji, to coaching osobisty może obejmować szerokie spektrum tematów dotyczących własnego rozwoju. Odmienny może być również przebieg procesu takiego coachingu i mogą pojawiać się w nim zjawiska, z którymi coach powinien umieć sobie radzić. Na przykład większą rolę może tu spełniać relacyjny aspekt pomagania, ekologia zmiany obejmuje zazwyczaj wielorakie aspekty życia klienta, a nie tylko pracę itd. Spotkanie będzie poświęcone m.in. odpowiedziom, na co szczególnie zwracać uwagę w coachingu osobistym, jak zachować granicę pomiędzy coachingiem a innymi formami wsparcia, jak konstruktywnie spożytkować kryzysy i „opór ” w coachingu osobistym oraz im podobne.