IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu na ALK

Jak co roku bierzemy udział w Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego. W tym roku reprezentować nas będzie dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik z prelekcją pt. „Budowanie zespołów i rozwiązywanie konfliktów  – wykorzystanie coachingu zespołu w podejściu wielopoziomowym (MLC).”

Celem prezentacji jest pokazanie przykładu realizacji coachingu zespołu, którego celem była budowa nowego zespołu z połączenia już istniejących. W ramach tej pracy okazało się, że jej istotną częścią będzie też rozwiązanie sytuacji konfliktowej mającej miejsce w części zespołu. Przykład pozwala na zilustrowanie jak pozornie nieistotne czynniki mogą wpływać na sposób myślenia członków zespołu, ich emocje oraz jakość relacji i współpracy w zespole, a także jak łatwo mogą powstawać konfliktowe sytuacje. W ramach prezentacji na początku omówiona zostanie kluczowa charakterystyka każdego zespołu, będąca jednocześnie czynnikami  przekładającymi się na skuteczne działanie zespołu. Omówione będą także źródła i rodzaje konfliktów. Po to by w przedstawianym przykładzie coachingu zespołu odwołać się do zaprezentowanej wiedzy. Przedstawiony zostanie przykład coachingu zespołu dotyczący pracy nad budowaniem zespołu a jednocześnie nad rozwiązaniem istniejącego konfliktu dotykającego część zespołu. Zaprezentowany zostanie warsztat pracy w projekcie coachingu w podejściu wielopoziomowym (Multi-Level Coaching, MLC).

Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie.