Szkolenia dla coachów

Zapraszamy na czerwcowe szkolenia z zakresu coachingu w podejściu MLC. Szkolenia prowadzą praktycy coachingu, akredytowani coachowie i superwizorzy Izby Coachingu: dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik oraz mgr Piotr Pawłowski.

03-04.06.2018 Seminarium: Projekt coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne  – szczegóły znaleźć można tutaj.

15-17.06.2018 Warsztat: Coaching zespołu – szczegóły można znaleźć tutaj.

Serdecznie zapraszamy!