Optymizm ma różne oblicza

Optymizm ma różne oblicza. Z jednej strony wspiera nasze pozytywne oczekiwania i nadzieje. A czasem jako nierealistyczny optymizm powoduje, że nie dołożymy starań, by zapobiegać negatywnym zdarzeniom.  Oba te oblicza optymizmu towarzyszyły nam także w czasie trwania pandemii Covid-19.
Więcej w artykule autorstwa Anny Szuster, Mirosława Huflejt-Łukasik, Doroty Karwowskiej, Macieja Pastwy, Zuzanny Laszczkowskiej i Kamila Imbira.