Warto poczytać: dialog w coachingu

️Coaching to spotkanie z osobą, jej światem, przeżyciami, sposobem myślenia, kreatywnością, unikalnością. ️Jest jak podróż. Nigdy nic nie jest takie samo w procesie coachingu, a do tego samego celu jest wiele dróg. ️Nawet coachowie pracujący w tym samym podejściu, będą prowadzić różne sesje, nadając im swój unikalny charakter. Pod  podanym linkiem jest nasz tekst o […]

Kampania edukacyjno-informacyjna dla firm – „Bliżej siebie”

Wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Bliżej Siebie”, której pomysłodawcą i organizatorem jest Grupa Artemis. Kampania skupia się na temacie zdrowia psychicznego w środowisku pracy, a jej motywem przewodnim jest komunikacja i empatia. Celem kampanii jest uświadomienie, jak ważna jest rola komunikacji w organizacji i jak istotne jest, aby Pracodawca przyjął rolę lidera dialogu. Uważność na sposób […]

Optymizm ma różne oblicza

Optymizm ma różne oblicza. Z jednej strony wspiera nasze pozytywne oczekiwania i nadzieje. A czasem jako nierealistyczny optymizm powoduje, że nie dołożymy starań, by zapobiegać negatywnym zdarzeniom.  Oba te oblicza optymizmu towarzyszyły nam także w czasie trwania pandemii Covid-19. Więcej w artykule autorstwa Anny Szuster, Mirosława Huflejt-Łukasik, Doroty Karwowskiej, Macieja Pastwy, Zuzanny Laszczkowskiej i Kamila […]

Rozmowy na 25-lecie „Charakterów”

Specjalne wydanie „Charakterów”, a w nich 25 najlepszych rozmów na 25-lecie pisma. Dużo ciekawych wywiadów ze świetnymi psychologami, psychoterapeutami. Z Polski i z zagranicy. Wśród nich znajdziecie rozmowę z Mirosławą Huflejt-Łukasik o życiowych dążeniach i celach, o tym jak działa nasz świadomy i podświadomy umysł (samoregulacja). I o wpływie naszego otoczenia oraz co możemy zrobić, […]

ZMIANA W ORGANIZACJI A COACHING

Coaching w organizacjach najczęściej wiążemy ze wsparciem w roli zawodowej liderów, menedżerów. W kontekście pracy z zespołami coaching dostarcza narzędzi w 3 kluczowych kontekstach: – budowanie zespołów i podnoszenie efektywności ich pracy, – rozwiązywanie konfliktowych sytuacji, – wsparcie w planowaniu i wdrażaniu zmian. Niżej znajdziecie link do artykułu „Coaching as a Buffer for Organizational Change”, […]

Coaching to metoda, która także może pomóc w pracy naukowcom – wspierając ich rozwój zawodowy i systemowe rozwiązania na uczelni.

Dzisiaj polecamy Waszej uwadze lekturę II tomu serii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: „Mechanizmy psychologiczne i społeczne warunkujące formułowanie ocen oraz podejmowania działań”. W opracowaniu tym znajdziecie różnorodną wiedzę psychologiczną opartą na przeprowadzonych badaniach, a także w oparciu o  teksty przeglądowe, teoretyczne.  Szczególną uwagę zwracamy na rozdział, w 2 części  tomu. Tekst przedstawia coaching jako metodę […]

SPOSOBY NA LĘK

W dzisiejszych czasach lęk coraz częściej może wdzierać się do naszej codzienności.  Czasem utrudnia on zdrowe funkcjonowanie i wykonywanie naszych zadań, dlatego spieszymy z poradą. Jak pomóc sobie, kiedy dopada nas lęk lub panika? Jak opanować myśli, aby zatrzymać emocje, które wzmacniają ten lęk? Gdzie szukać pomocy? Z kim rozmawiać? Czego unikać   Na te pytania […]

SIŁA WOLI A CELE W COACHINGU

Coaching jako metoda wspierania rozwoju indywidualnego i organizacji zyskuje coraz bardziej na popularności. Skutkuje to powstawaniem różnych narzędzi używanych w procesie coachingowym, które coraz częściej badane są pod kątem skuteczności w procesie coachingu. Trendy zaowocowały powstaniem psychologii coachingu (coaching psychology) – subdyscypliny psychologii, zajmującej się naukowym badaniem procesów emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych, zachodzących podczas coachingu. […]

ROLA MENEDŻERA A ROLA COACHA? CO JE ŁĄCZY A CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Jednym ze skutków rosnącego zainteresowania coachingiem, jako formą wsparcia rozwoju pracowników, jest wykorzystywanie kompetencji coacha przez menedżerów w stosunku do członków zespołu. Przyjrzymy się specyfice obu tych profesji – roli menedżera i roli coacha. = COACH to osoba, wspierająca klienta w określaniu i realizacji jego celów zawodowych, dbająca by były one zbieżne z celami, dla […]