ZMIANA W ORGANIZACJI A COACHING

Coaching w organizacjach najczęściej wiążemy ze wsparciem w roli zawodowej liderów, menedżerów. W kontekście pracy z zespołami coaching dostarcza narzędzi w 3 kluczowych kontekstach:
– budowanie zespołów i podnoszenie efektywności ich pracy,
– rozwiązywanie konfliktowych sytuacji,
– wsparcie w planowaniu i wdrażaniu zmian.
Niżej znajdziecie link do artykułu „Coaching as a Buffer for Organizational Change”, napisanego przez Mirosława Huflejt-Łukasik, Jan Jędrzejczyk, i Piotr Podlaś, opublikowany sekcji psychologii organizacji we Frontiers in Psychology.
Artykuł odpowiada na pytanie czemu tak trudno wprowadza się zmiany w organizacjach, i jak coaching może być ich wsparciem.