Poznaj naszą Kadrę

Twórczynią i kierownikiem merytorycznym Studium Coachingu MLC jest Mirosława Huflejt-Łukasik, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody kompleksowych usług dla firm  Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu I Pracy z Grupami MLC.
– Senior coach i superwizor coachingu, także certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii.
– Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznanej przez środowisko coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.
– Autorka badań i artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, a także  testów do podręczników i artykułów popularyzujących psychoterapię i coaching.
– Wspiera klientów w ich zmianach od 1991 roku. Pracuje przede wszystkim z zespołami oraz ich liderami (zarządami firm, kluczowymi menedżerami) w organizacjach, prowadząc indywidualne szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołów. Zajmuje się także konsultacjami dla firm, przekładając wiedzę i umiejętności na praktykę. Wspiera klientów konsultacjami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników i efektywności ich pracy, rozwiązywaniem problemów, także w obszarze wyznaczania kierunku firmy – wizji i strategii, planowania oraz wdrażania zmian w organizacji.
– W pracy skupia się na dostarczaniu konkretnych umiejętności oraz wspieraniu potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania nowych, lepszych rozwiązań.
Już wkrótce rusza nowa edycja Studium Coachingu MLC, pod kierownictwem Mirosławy Huflejt-Łukasik. Zapraszamy już dzisiaj do zapoznania się z naszą ofertą oraz skorzystania z atrakcyjnej promocyjnej ceny.