SIŁA WOLI A CELE W COACHINGU

Coaching jako metoda wspierania rozwoju indywidualnego i organizacji zyskuje coraz bardziej na popularności. Skutkuje to powstawaniem różnych narzędzi używanych w procesie coachingowym, które coraz częściej badane są pod kątem skuteczności w procesie coachingu. Trendy zaowocowały powstaniem psychologii coachingu (coaching psychology) – subdyscypliny psychologii, zajmującej się naukowym badaniem procesów emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych, zachodzących podczas coachingu. Celem badań jest m.in. poszukiwanie kluczowych czynników, skutecznych w coachingu, łącząc wiedzę i korzystając z dorobku naukowego psychologii.

– SIŁA WOLI  w psychologii nazywana samokontrolą, to proces lub cecha odpowiadająca za wysiłkowe przezwyciężanie niepożądanych zachowań, myśli czy emocji. W definicji tej podkreśla się dwa istotne elementy samokontroli: (1) jest to działanie wymagające wysiłku (nie zachodzi automatycznie, bez świadomości i bez ponoszenia kosztów) oraz (2) dotyczy niepożądanych reakcji (osoba samokontrolująca się ma świadomość, że te reakcje są dla niej niekorzystne). Potrzeba samokontroli pojawia się w sytuacji konfliktu pomiędzy tzw. pokusami (te przynoszą natychmiastową gratyfikację) a celami długoterminowymi (uznawane za korzystne, ale z odroczoną nagrodą). Np. celem jest  odchudzanie a pragnieniem chęć zjedzenia słodyczy lub utrzymanie koncentracji na pracy w obliczu rozpraszających myśli. Siła woli ma także znaczenie w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, np. przy regulacji emocji (powstrzymanie się od wyrażenia złości) czy hamowaniu myślenia stereotypowego.

– COACH kieruje uwagę i działania klienta na osiągnięcie jego celów. Znajomość mechanizmów leżących u podłoża siły woli może być bardzo owocne w praktyce coachingu. Wiedza na temat siły woli oraz zastosowanie przez coacha mechanizmów, wspierających dążenie do celów długoterminowych pomimo pokus, pomoże wspierać klienta w osiąganiu jego celów. Badania pokazują, że samokontrola powiązana jest z osiągnięciami życiowymi i zdrowym funkcjonowaniem, co może przejawiać się w dobrych wynikach w nauce, lepszym zdrowiu psychicznym i fizycznym, wyższej samoocenie, stabilności finansowej a także lepszej jakości relacji interpersonalnych. A zatem wiedza na temat siły woli, pomaga osiągać długoterminowe korzyści.

Link do artykułu kadry Szkoły Coachingu MLC “Siła woli – modele teoretyczne i ich zastosowanie w coachingu”

Więcej o coachingu dowiesz się w naszym  Studium Coachingu MLC tutaj.