ROLA MENEDŻERA A ROLA COACHA? CO JE ŁĄCZY A CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Jednym ze skutków rosnącego zainteresowania coachingiem, jako formą wsparcia rozwoju pracowników, jest wykorzystywanie kompetencji coacha przez menedżerów w stosunku do członków zespołu. Przyjrzymy się specyfice obu tych profesji – roli menedżera i roli coacha.

= COACH to osoba, wspierająca klienta w określaniu i realizacji jego celów zawodowych, dbająca by były one zbieżne z celami, dla których organizacja zamawia coaching. Dla coacha w centrum uwagi jest klient i jego konkretne cele, wzmocnione osobistą motywacją do ich osiągnięcia. Organizacja i jej cele są niejako „drugim planem”. Poprzez osiągnięcie celów klienta, powinny być też osiągnięte cele postawione przez organizację. Np. poprawa stylu komunikowania się, umiejętności argumentowania, radzenie sobie z emocjami podczas stresujących sytuacji, przełoży się na poziomie celów organizacji np. na usprawnienie współpracy pomiędzy konkretnymi osobami czy efektywniejsze negocjacje i zwiększenie sprzedaży.

= MENEDŻER jest odpowiedzialny za wykonanie celów organizacji. Jego rolą jest dbałość o osiąganie wyznaczonych celów, KPI w firmie. Przekładane są one na zadania dla pracowników. Menedżer, korzystając z kompetencji coacha może wspierać swój zespół w efektywnej realizacji. Np. wprowadzając nowe procedury czy wdrażając zmiany w zespole, może zadbać o aspekt informacyjny, motywacyjny, modelować i wzmacniać pożądane zachowania, dobierać odpowiednio ludzi do zadań, itp.

TO, CO ŁĄCZY OBIE ROLE TO WYSOKIE KOMPETENCJE TZW. MIKRO-PRZYWÓDZTWA.

– Warsztatowo, na temat roli i kompetencji coach’a i coachingowego stylu zarządzania rozmawiamy w naszym Studium Coachingu MLC. Jest to kompleksowe szkolenie certyfikacyjne, akredytowane przez Izbę Coachingu. Niebawem ogłosimy nabór do jesiennej edycji.

Zostańmy w kontakcie. Więcej o nas tutaj.