Polecamy superwizję (non-profit) dla coachów, którzy wolontariacko wspierają uchodźców lub osoby, pomagające uchodźcom.

W tych trudnych czasach pomagamy dzieląc się naszą wiedzą. Superwizja jest efektywnym sposobem na pogłębienie i zrozumienie różnych aspektów pracy z klientami, wsparciem dla coacha i inspiracją w sposobach pracy.

Superwizja odbywa się w co drugi  poniedziałek,  w godzinach 16-19. Najbliższe spotkanie jest 25 kwietnia!

Spotkania prowadzone są w formie on-line, w ramach otwartej superwizji w podejściu wielopoziomowym (MLC), i zajęć w prowadzonych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Superwizja prowadzona jest przez dr. hab. Mirosławę Huflejt-Łukasik, pionierkę coachingu, psychoterapeutkę, superwizorkę coachingu i psychoterapii.

💙💛 Zapraszamy wszystkich coachów 💙💛

Aby dołączyć do grupy superwizyjnej, prześlij maila na adres:
miroslawa.huflejt-lukasik@psych.uw.edu.pl