Kampania edukacyjno-informacyjna dla firm – „Bliżej siebie”

Wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Bliżej Siebie”, której pomysłodawcą i organizatorem jest Grupa Artemis. Kampania skupia się na temacie zdrowia psychicznego w środowisku pracy, a jej motywem przewodnim jest komunikacja i empatia. Celem kampanii jest uświadomienie, jak ważna jest rola komunikacji w organizacji i jak istotne jest, aby Pracodawca przyjął rolę lidera dialogu.

Uważność na sposób komunikacji, empatia, świadomość w obszarze relacji, emocji i umiejętność adresowania trudnych tematów z Pracownikami przynoszą realne korzyści i budują pozytywne postawy w kulturze organizacyjnej firmy. To jest pierwszy krok, od którego powinny się rozpocząć wszelkie strategie budowy dobrostanu w organizacji. Empatia i otwarty dialog to podstawa kształtowania kultury zaufania w miejscu pracy. Nazwa kampanii nie jest przypadkowa. „Bliżej Siebie” zachęca do tego, żeby być bliżej swoich współpracowników, by lepiej rozumieć ich zachowania i potrzeby, ale także być bliżej samego siebie. Chodzi o świadomość własnych emocji, potrzeb i reakcji.

Kampania realizowana będzie w okresie do 15 lipca. Zaplanowano szereg działań edukacyjno-informacyjnych. Na stronie http://Blizejsiebie.info jest dostępna dla wszystkich baza wiedzy, w której na bieżąco będą pojawiać się nowe artykuły i filmy edukacyjne. Materiały współtworzone są z gronem ekspertów. W tym gronie jest też Mirosława Huflejt-Łukasik.

Zapraszamy do śledzenia treści kampanii!