Do 3 lutego zapisz się do Studium Coachingu MLC by skorzystać z 30% rabatu

Zapisz się do 3 lutego i skorzystaj z rabatu 30%
• Studium Coachingu MLC przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia coachingu i mentor-coachingu, w organizacji w kontekście osobistym, jak i zawodowym, w pracy z jednostkami i z zespołami. Jest szkoleniem, które wyposaża w odpowiednie kompetencje mentorów, liderów orazmenedżerów.
• Studium Coachingu MLC to 100% praktycznego szkolenia, coaching i mentor-coaching  treningowy, superwizja i mentoring. Wszystko to w autorskim podejściu MLC (Multi-Level Coaching). Studium jest szkoleniem certyfikacyjnym, akredytowanym przez Izbę Coachingu.
• Oferujemy program nastawiony na wprowadzanie w praktykę i skuteczność w pracy. Nasza Kadra ma bogate i różnorodne doświadczenie w praktyce, a jednocześnie posiada oparcie w aktualnej wiedzy naukowej.
• Opiekę merytoryczną nad Studium Coachingu MLC sprawuje dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, prof. UW. Program szkolenia zapewnia pełne teoretyczne i praktyczne podstawy do wykonywania zawodu coacha, czy roli mentora, a także wykorzystania kompetencji coachingowych w innych rolach zawodowych związanych z wpływem na innych (np. coachingowy styl zarządzania, coachingowy styl uczenia). Certyfikat MLC spełnia wymagania szkolenia stawiane przez Izbę Coachingu, ICF, EMCC, i pozwala ubiegać się o indywidualną akredytację coacha w tych organizacjach, w EMCC także mentora.
• Studium składa się z dwóch części: części szkoleniowej (174 godziny szkoleniowe) oraz z części poświęconej praktyce w roli coacha czy mentora (min. 22 godziny szkoleniowe). Po ukończeniu obu części odbywa się integracja i ewaluacja zdobytych umiejętności, a także certyfikacja. Wszystkie elementy zawarte są w cenie kursu.

 

• Jeśli chcesz dołączyć do grupy najbliższego Studium Coachingu MLC skontaktuj się z nami: kontakt@ccinnovation.pl.

 

• Szczegółowy program Studium Coachingu MLC dostępny na stronie: https://coaching.edu.pl/?page_id=1960
 Zapisz się do 3 lutego i skorzystaj z rabatu 30%