SCRUM MASTER, LIDER czyli kto? Dane z badań

 

Inspiracją do wystąpienia podczas konferencji „Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce – perspektywa interdyscyplinarna” była refleksja nad wartością roli Scrum Mastera, który będąc członkiem zespołu, jest też w pewnym aspekcie jego liderem, dbając o zespół i jego działania. Jednocześnie nie będąc przełożonym może robić to efektywnie, mając pozycję podobną do roli coacha. Dzięki badaniom Jakuba Seredyna w ramach jego pracy magisterskiej, pod opieką prof.UW Mirosławy Huflejt-Łukasik, można było porównać postrzeganie organizacji przez pracowników pracujących w różnych metodykach, zwinnych, w Scrumie.  A przy okazji stwierdzić, że kompetencje liderskie Scrum Masterów oceniane są wyżej przez pracowników, niż kompetencje bezpośrednich przełożonych.