Coaching sportowy

(sports coaching)

Obejmuje rozwój zawodników sportowych. Ma na celu rozwinięcie u klienta m.in. głębokiego czucia ciała, zdolności koncentracji, zarządzania emocjami, umiejętności wizualizacji, zdolności do otwartości. Dotyczy umiejętności prawidłowego definiowania oraz osiągania postawionych celów, a także pokonywania barier i trudności.